Ekonomi och näring

Författare: admin Sida 1 av 2

Räkna på företagslarm från Securitas

Räkna på företagslarm från Securitas

Vad kostar det att teckna ett företagslarm? Det är flera olika faktorer som avgör detta. För att förenkla för kunderna att se ett riktpris har Securitas en uträknare på sin hemsida. Via den går det exempelvis att räkna ut priset på företagslarm till:

 • Handel / Butik
 • Restaurang / Barer
 • Bygg / Industri
 • Kontor
 • Lantbruk
 • Övriga verksamheter

Företagslarm för restaurang

I detta exempel ska en prisuppgift tas fram för ett företagslarm till en restaurang. Följande frågor ställs då:

 1. Vilka skydd ska ingå?

Önskas enbart inbrottslarm eller även kamera, personskydd och brandskydd? Som restaurangägare bör minst brandskydd väljas men även kamerabevakning har sina fördelar. Däremot måsta speciell ansökan ske om kamerabevakning sker i offentlig miljö.

 1. Finns kontanthantering?

Om restaurangen har kontanthantering ökar risken för överfall och rån. Sker däremot betalning enbart med Swish eller kort kommer denna risk att minska. Därmed skapas olika behov av tillägg till det företagslarm som skapas.

 1. Upplever personalen ibland obehagliga situationer?

Frågan avgör helt enkelt om det ska finnas överfallslarm och kamerabevakning eller inte. Med ett överfallslarm kan väktare kallas till platsen vid överfall, rån eller allmänt obehagliga situationer. Finns även ett kamerasystem installerat kan larmoperatörer även se vad som händer på platsen och därmed skicka ännu tydligare hjälp utifrån behov.

 1. När på dygnet är verksamheten mest utsatt?

Ett företagslarm ska ge skydd dygnet runt. Men samtidigt kan extra skydd behövas vissa delar på dygnet.

 1. Finns ett larm idag?

Har företaget ett företagslarm idag men vill jämföra mot andra alternativ? Eller är detta det första företagslarm som installeras i företagets lokaler?

 1. Krävs larmklass 2?

För viss verksamhet krävs larmenheter som uppfyller larmklass 2. Det innebär därmed att specifika kriterier måste vara uppfyllda gällande säkerheten. De som är osäkra på vilken nivå på larm som krävs kan kontakta larmbolaget och få hjälp med detta.

 1. Finns brandlarm kopplad till larmcentral?

Alla restauranger bör ha brandlarm. Men det är stor skillnad på att ha ett enskilt larm eller att ha ett som är kopplat till en larmcentral.

 1. Önskas kamerabevakning?

Kamerabevakning kan ge säkerhet både inne i och utanför lokalen.

Få priset via telefon.

När frågorna är besvarade kvarstår att ange telefonnummer och namn på hemsidan. När detta är genomfört går det att gå vidare och se ett prisförslag. Det finns däremot inte något krav på att larm måste tecknas.

Interim marknadschef för spetsad kompetens

Interim marknadschef för spetsad kompetens

Att hitta rätt marknadschef kan vara en krånglig och tidskrävande process. I det snabbt förändrande och digitaliserade marknadsklimatet som finns idag är det dessutom mycket viktigt att ha en marknadschef som är anpassningsbar och är redo att ta sig an nya förutsättningar. För att förenkla processen kan det i många fall vara passande att använda sig av en interim marknadschef. Då tar man hjälp av ett rekryteringsföretag och hyr in den kompetens företaget behöver. En interimchef kan lyfta företaget och ta ledningen i den digitala transformationen.

Hyra in en interim marknadschef

Det finns många situationer där det passar sig att hyra in en interim marknadschef. Kanske behöver rekryteringen ske snabbt efter en oväntad uppsägning. Kanske ska den nuvarande marknadschefen ta tjänstledigt med kort varsel. Vad anledningen än är finns det många byråer som arbetar med rekrytering av interima marknadschefer och som kan hjälpa till att hitta den kompetens som matchar företaget. 

Därför ska man använda interimchefer

Om behovet att hyra en marknadschef uppstår kan detta ses som en möjlighet snarare än ett problem, eftersom det kan utveckla företaget och skapa en chans att arbeta med andra förmågor. En interim marknadschef kan framför allt se till att hjälpa företag i dess digitala utveckling. Många företag befinner sig i dagsläget i faser av digital transformation där det är mycket viktigt att ha en tydlig ledare. Här kan det vara en stor fördel att använda sig av en interimchef. En interim marknadschef kan dessutom i många fall vara en ren affärsstrategi. Här är några fördelar med att använda en interimchef:

 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång till spetskompetens snabbt och tillfälligt
 • Spara tid
 • Flexibilitet

Dessa punkter skapar en tydlig bild av varför det ibland kan vara en god affär att använda sig av en interim marknadschef framför att rekrytera direkt till företaget.

Rekryterare – kan vara en bra idé

Att tillsätta en ny chefstjänst är tidskrävande. Om man använder sig av en rekryterare så blir processen snabb och effektiv, samtidigt som rätt person för jobbet rekryteras med hjälp av framtagna parametrar. Interimbyråerna har en bank av kompetenser som kan matchas mot företagets behov. Dessutom har rekryterarna en redan bred kompetens på området och kan snabbt hitta rätt profil för företaget.

eIDV – elektronisk identitetsverifikation

eIDV – elektronisk identitetsverifikation

Elektronisk identitetsverifikation är ett säkerhetssystem som använder personlig information som exempelvis namn, adress och födelsedatum från olika databaser för att på ett snabbt och enkelt sätt kontrollera och konfirmera att en person verkligen är den hen utger sig för att vara. Företag som exempelvis ZignSec erbjuder eIDV som är kompatibelt i flera olika länder och som dessutom hämtar in data från hundratals olika distributörer. Behöver du få in mexikansk information kommer även informationen från just Mexiko och inte från något annat land.

eIDV används av många typer av företag 

Allt från banker och finansiella rådgivare till mäklarfirmor använder sig idag av eIDV för att minimera risken för onlinebedrägerier och pengatvätt. Även onlinecasinon, advokater och jobbrekryterare är flitiga användare av eIDV som en naturlig del av deras process av tillbörlig aktsamhet. Men för att ett eIDV ska fungera optimalt krävs rätt typ av källor. Det är alltså viktigt att veta varifrån informationen hämtas, den bör dessutom alltid vara helt ny och ständigt uppdaterad. När man som företag väljer sin eIDV bör man därför vara noggrann med att kolla upp hur ofta databasen uppdateras. Det kan skilja sig en del och vara allt från dagligen till månadsvis eller ännu mer sällan.

En fördel med just eIDV från ZignSec är att de har en global täckning, vilket innebär att företag kan hämta information från flera olika länder trots att det endast används en API. På det här sättet undviker man risker som:

 • Pengatvätt
 • KYC-oenigheter (KYC står för Know Your Customer och används för att säkerställa en persons identitet)
 • Onlinebedrägeri

Därtill är ZignSecs komplett ur global synpunkt då de finns i över 60 länder och hämtar in data från så många som 200 olika databaser, allt i realtid. Informationen hämtas bland annat från myndigheter. Idag finns det mängder av olika sätt att legitimera sig online, bland annat genom e-legitimationer och eIDV. Men för att systemen ska vara tillförlitliga och fungerande behöver naturligtvis även informationskällorna vara pålitliga och många. 

Rent praktiskt går eIDV ut på att matcha informationen som en person ger mot flertalet databaser för att verkligen se att informationen stämmer.

Personlig assistans i Örebro

Att bli beviljad personlig assistans i Örebro kan ofta vara en ganska lång process som innefattar många olika steg. Syftet med den personliga assistansen, och även de övriga insatserna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att den enskilde ska få en god levnadsnivå och ska kunna leva som andra i så stor utsträckning som möjligt.

För det första behöver man uppfylla vissa grundkrav, och ett av dem är att man måste tillhöra en av de tre personkretsarna i LSS. De tre personkretsarna är om man har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, om man har ett betydande och varaktig begåvningsmässigt funktionshinder som har uppstått efter en hjärnskada i vuxen ålder och som har orsakats av yttre våld eller en kroppslig sjukdom eller om man har övriga varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som dels inte beror på ett normalt åldrande och dels om de är betydande och orsakar stora svårigheter i vardagen och därmed kräver stort stöd eller service.

För att kunna beviljas personlig assistans i Örebro behöver man också behöva hjälp med de fem så kallade grundläggande behoven utifrån stora och varaktiga funktionshinder. Behoven är hjälp kring den personliga hygienen, hjälp vid måltider, hjälp vid på- och avklädning, hjälp med att kunna kommunicera med andra människor samt annan hjälp som kräver stor och specifik kunskap om personen och dennes funktionshinder.

Man behöver vidare även vara under 65 år. Har man beviljats personlig assistans i Örebro innan man fyllt 65 år, fortsätter detta men man kan inte få utökade antal timmar. Även barn kan beviljas personlig assistans, men ser ofta lika annorlunda ut då man också har barnperspektivet med i bilden.

Vart ansöker om man om personlig assistans i Örebro?

Man ansöker om personlig assistans hos kommunen om hjälpen kring de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Om timmarna däremot överstiger 20 timmar per vecka, ansöker man om insatsen och ersättningen (assistansersättning) direkt hos Försäkringskassan. Det görs först en bedömning om man tillhör någon av de tre personkretsarna, och om man gör det bedöms de grundläggande behoven. Ett beslut hos Försäkringskassan tar cirka fem månader och inkluderar bland annat besök, oftast i hemmet, och underlag i form av till exempel läkarintyg som styrker funktionsnedsättningarna och hjälpbehovet.

Hur ordnas den personliga assistansen i Örebro?

Med hjälp av assistansersättningen från Försäkringskassan köper man sin assistans från en anordnare, vilket kan se olika ut. Man kan till exempel köpa assistansen från ett privat assistansföretag, kommunen, ett brukarkooperativ eller så kan man välja att vara sin egen arbetsgivare. Dessa olika anordnare har både sina för- och nackdelar och passar olika personer. Är man inte nöjd är det dock enkelt och smidigt att byta anordnare, och det finns även olika hemsidor, företag och organisationer som är behjälpliga med att hjälpa den enskilde att finna en bra anordnare som passar utifrån intressen, önskemål och behov.

Den personliga assistansen i Örebro ska utformas av den enskilde i så stor utsträckning som möjligt. Det är den enskilde som ska vara delaktig och ha inflytande över insatserna och assistenterna.

Se assistansförmedling.se för vidare sidor om ämnet.

Överfallslarm för säkrare arbetsplats

Överfallslarm för säkrare arbetsplats

När man jobbar i serviceyrken är det inte ovanligt att man befinner sig i riskfyllda, eller potentiellt riskabla, situationer. Det kan handla om att man jobbar under tider när få rör sig ute, eller kanske att man hanterar stora summor kontanter eller värdeföremål. Att ha ordentliga överfallslarm kan vara en stor trygghet som gör att man kan hantera eventuella risker på ett bättre sätt. Samtidigt finns det tillfällen när ett högljutt larm piskar upp stämningen ytterligare. Av denna orsak väljer många företag att jobba med ljudlösa larm som kombineras med bland annat kameraövervakning. På så vis kan man väva samman de bästa delarna av övervakning men utan några av dess risker.

Överfallslarm för bank och kontor

Det är inte ovanligt att rånrisk förekommer. Inte bara gäller det vid transport av större kontanta summor, utan också i dyra butiker och i butiker för smycken. Generellt går ett rån väldigt snabbt och det är inte ovanligt att förövare tar sig långt från platsen innan polis tillkallats. Även om personalen klarar sig utan fysiska men, är det en upplevelse som kan sätta djupa spår. Har man bra överfallslarm tillgängligt minimeras tiden det tar för räddningspersonal att komma till platsen för brottet. Polis och väktare som är i närheten kan få all nödvändig information om vad som försiggår och agera därefter. För att ett överfallslarm skall fungera så bra som möjligt, skall dess larmfunktion sitta lättillgängligt för personer i kassan. Det skall inte på något vis synas att någon tryckt på larmet.

Läs mer om överfallslarm här.

Om man är ute efter förstklassiga överfallslarm hittar man ofta hur de bygger på synergieffekter. Det finns idag en rad kamerabaserade säkerhetssystem som alla går att koppla samman med såväl inbrottslarm som rökdetektorer. Ett överfallslarm som skickar videosekvenser direkt till utryckningspersonal och larmföretag, kan underlätta arbetet väsentligt. När man känner till vad som väntar inne i lokalen kan man snabbt ta fram en strategi som är adekvat för den situation som råder. I syfte att kunna avvärja hot och gripa tjuvarna är överfallslarm ett verktyg som visat sig göra stor skillnad. Även om man har aldrig så bra rutiner för att försäkra och skydda tillgångarna rent monetärt, är det viktigt att personalen känner sig trygga när de utför sitt arbete. Det är således viktigt att man satsar på överfallslarm med all upptänklig finess.

Fördelarna med kontorsstädning

Det finns många fördelar med att anlita ett städföretag för professionell kontorsstädning i Stockholm. Oavsett vad just ert företag eller organisation behöver kommer ni att finna det bland Stockholms städfirmor.

Fördelarna med kontorsstädning

Fördelarna med att anlita en firma för kontorsstädning i Stockholm är många. Om man har ett stort kontor är det i princip en nödvändighet att anlita någon. Att fördela städningen på de som arbetar kan bli mycket ineffektivt i längden och risken finns att den blir illa skött. Detta kan komma att påverka arbetsmiljön och blir ohållbart i längden. Däremot varierar det mycket exakt vilken typ av städning man behöver, och hur ofta.

Vad behöver ni?

Beroende på vilka behov ni har kan ni beställa olika städlösningar. Antingen kan ni välja en standardlösning, eller komma fram till en personlig lösning som passar era specifika önskemål.

Ni väljer vad ni inkluderar i kontorsstädningen, men så här kan en standardlösning se ut:

 • Städning av kontorsrum:

I städningen av era kontorsrum kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.

 • Städning av konferensrum:

I städningen av konferensrum kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.

 • Städning av arkiv och förråd:
 • I städningen av arkiv och förråd kan det till exempel ingå dammtorkning av hyllor och skåp, dammsugning och våttorkning av golv.
 • Städning av kök, matsal och fikarum:
 • I städningen av kök, matsal och fikarum kan det till exempel ingå avtorkning av diskbänk, skåpluckor och andra köksytor samt matbord, tömning av diskmaskin, tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.
 • Städning av toaletter

I städningen av toaletter kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, rengöring av handfat, spegel, toalett med mera, våttorking av golv samt påfyllning av förbrukningsvaror såsom toalettpapper, pappershanddukar och tvål.

 • Städning av korridorer och entré
 • I städningen av korridorer och entré kan det till exempel ingå dammsugning och våttorkning av golv.

Förutom detta väljer ni hur ofta ni vill ha ert kontor städat: varje dag, en gång i veckan, en gång i månaden, eller bara en storstädning någon gång om året.

Hör gärna av dig till en firma som erbjuder kontorsstädning i Stockholm för att få mer detaljer kring vad som ingår i städningen och hur högt priset är.

Att tänka på för en trevlig cykeltur

Att tänka på för en trevlig cykeltur

Ska du ut på en cykeltur? Det finns såklart mycket att tänka på. Först och främst gäller det att ha rätt cykel och i en bra storlek, men därutöver finns en del andra saker man kan behöva tänka på innan man ger sig iväg. Kanske behöver man extra packutrymme, en ny sadel eller nya cykelkläder?

Cykelkläder

Riktiga cykelkläder krävs kanske inte för en cykeltur ner till parken för en picknick. Om du däremot ska cykla längre sträckor är bra cykelkläder nästan oumbärliga. Det sitter åt på ett sådant sätt att cykelturen blir mycket bekvämare. Det finns många olika plagg man kan ha. Till exempel:

 • Cykeljacka
 • Cykeltröja
 • Cykelbyxor
 • Cykelshorts
 • Arm- och benvärmare
 • Handskar
 • Mössor
 • Cykelstrumpor
 • Skor

Givetvis går det att ta en längre cykeltur utan att varje plagg ska vara anpassat för cykelåkning. Med det sagt blir en längre tur betydligt mer bekväm om man har kläder som andas och sitter åt på rätt sätt.

Byt sadel

Många som ska ge sig iväg kan störa sig på sin gamla cykelsadel, men orkar kanske inte göra någonting åt det. Att sitta bekvämt är dock något som spelar stor roll för hur trevlig cykelturen blir, och en dålig sadel lär inte uppmuntra till mer cykling. Idag finns mängder av varianter på marknaden och de behöver inte kosta skjortan. För dig som vill sitta riktigt mjukt och skönt finns dock lyxigare modeller, om man är beredd att lägga ner några extra kronor.

Stänkskärmen

Om du ger dig ut på en cykeltur utan stänkskärm finns en stor risk att du ångrar dig. Med en bra stänkskärm finns potential att spara en hel del tvätt. En annan fördel är att du inte behöver tänka lika mycket på att inte stänka på den som cyklar bakom dig.

Gör en säkerhetskoll

Innan du rullar iväg är det bra att göra en säkerhetskoll. Finns det luft i däcken? Om inte – se till att pumpa innan du ger dig av. Något annat som är viktigt att kolla är bromsarna. Om de inte fungerar som de ska behövs en justering. Kan du inte göra detta på egen hand kan du leda bort cykeln till en verkstad nära dig.

Ditt larm kan vara en kostnadsbesparing

Ditt larm kan vara en kostnadsbesparing

Om det finns någonting du kan erbjuda din familj så är det att säkerställa att bostaden är trygg och säker. Omkring 14 000 inbrott begås i villor runt om i Sverige varje år. Under 2014 steg även brottsligheten inom EU med 14 procent. Om du tror att du kan spara pengar genom att strunta i att installera ett larm, bör du tänka om. Du utsätter såväl dig själv som dina nära och kära samt era värdesaker för en stor risk. Det betyder dock inte att du behöver köpa det allra bästa och finaste larmsystemet som pengar kan köpa, utan det finns många system som passar även en mindre budget, bland annat larmsystem som du installerar själv.

Förutom att ditt larm kan göra att du slipper den stress och ångest som det kan medföra att behöva oroa sig över säkerheten i hemmet när man är borta, kan ditt larmsystem även spara pengar åt dig. Här berättar vi mer om detta.

Spara pengar med hjälp av ditt larm

Den främsta anledningen till att du bör skaffa ett larm till din bostad är för att förhindra att dina ägodelar förstörs eller stjäls. Att inte ha ett tillräckligt gott skydd medför att dina värdefulla ägodelar riskerar att stjälas, vilket kan kosta dig tiotusentals kronor eller mer.

Genom att installera ett larmsystem i hemmet kan du även spara pengar på elräkningen. Du kan nämligen installera utrustning som bara är påslagen när den används. Du kan bland annat installera en programmerbar termostat som aktiveras när du slår på ditt larm och stängs av när du larmar av. Vissa alarmsystem har energisparande funktioner. Håll utkik efter system med belysning som är rörelseaktiverad, som du kan montera utomhus för att skrämma bort inkräktare. Du behöver inte oroa dig för att lämna din bostad obevakad, utan kan köpa LED-lampor som du slår på och av med hjälp av din smartphone var du än befinner dig.

Om du installerar ett larm som är kopplat till detektorer som känner av vattenläckor och fuktsensorer kan du även skära ner på vattenräkningen. Som du märker kan du spara pengar med ditt larm, vilket gör att det främsta argumentet mot att installera ett sådant (d.v.s. kostnaden) enkelt kan avfärdas.

Konferens på Engsholms Slott

Konferens på Engsholms

Ska du och ditt företag anordna en konferens? Bra val! Konferenser har flera fördelar för arbetsmiljön, arbetsresultat, teamet och företaget. Om man dessutom får åka bort några dagar känns det som en liten mini-semester trots att man jobbar. Engsholms slott erbjuder konferens på sin mark och i sina fastigheter och en konferens hos dem är på en hög nivå och svårt att slå. I den här texten berättar vi lite mer om konferens och Engsholms slotts olika erbjudande för ditt företag.

Konferens stärker ditt företag

Om du vill dit företag gott ska du anordna en konferens. Låta alla arbetskollegor komma bort ett tag från kontoret och en stressig arbetsvardag, men ändå fortsätta jobba. Ha några intensiva dagar då man umgås, lär känna varandra för att skapa team-känsla och fokuserar mycket på jobb. Tack vare att man åker bort, isolerar sig från allt för att jobba gör att man når många resultat under en kort tid och fortfarande har tid för aktiviteter med sina kollegor som inte har något med jobbet att göra. Konferens kan anordnas till den årliga planeringen som måste göras, för budgeten som måste skrivas eller för strategierna och verksamhetsplanen som ska leda företaget framåt. En konferens kan också hållas om ett nytt projekt ska starta inom företaget. Det kan vara bra med en symbol som att ta sig iväg med alla kollegor för en start inom företaget. Och hos Engsholms slott hittar du det perfekta ställer för att hålla din konferens och stärka ditt företag.

Engholms slotts erbjudande för företag

Engsholms slotts erbjudande för företag som vill hålla i konferens är stort. Man kan välja mellan olika rum inom slottet och i ett helt eget hus: Strandateljén. Med Strandateljén får ni isolering och kan fokusera helt på företaget. Alla rum (inklusive Strandateljén) är utrustade med den senaste tekniken som gör det möjligt för dig och dina kollegor att hålla presentationer och skapa dokument på det modernaste sättet. Teknologin som Engsholms slott har gör det bekvämt och praktiskt för er och lyfter konferensen.

Utöver konferenslokaler och konferenstillbehör har Engsholms slott ett stort erbjudande av aktiviteter att göra när konferensen är slut på kvällen. Eller varför inte förlänga konferensen med en dag då inget jobb görs, ni bara umgås?

Bland aktiviteterna finns vildsafari där man får se vildsvin, att åka ribbåt och laserskytta. Engsholms slott har även all information ni behöver för att göra aktiviteterna i området.

Fondsparande genom Advisor Fondförvaltning

Fondsparande genom Advisor Fondförvaltning

Att spara i fonder är förmodligen det enklaste sättet att placera på de finansiella marknaderna, och även den form av placering som ger det lägsta stresspåslaget. Faktum är att mer nya pengar har sparats i fonder under de senaste åren än vid något annat tillfälle i historien. Innan du kastar dig över första bästa fondtorg och börjar kasta dina pengar på diverse fonder bör du dock känna till hur dessa fonder fungerar.

En fond är en pott med pengar som flera enskilda investerare och företag har bidragit till. Fondförvaltarens uppgift är att placera dessa pengar utifrån syftet med fonden. Vissa fonder strävar efter högsta möjliga avkastning med så låg risk som möjligt, medan andra försöker slå ett visst index (till exempel Stockholmsbörsen).

Fondbolagen inser att det inte vore särskilt flexibelt att endast erbjuda dig som sparare möjligheten att köpa hela fondandelar. Därför kan du köpa delar av fondandelar i en fond. Om en fond till exempel har en NAV-kurs på 580 kronor och du har 1 000 kronor du vill spara i fonden, skulle du annars bara kunna köpa en fondandel för 580 kronor. Resten av dina pengar skulle du behöva behålla tills du hade sparat ihop tillräckligt mycket för att köpa ännu en hel andel i fonden. Tack vare att du kan köpa delar av fondandelar kan du dock använda hela din tusenlapp och köpa 1,72 fondandelar.

Om Advisor Fondförvaltning och bolagets fonder

Det svenska fondbolaget Advisor Fondförvaltning AB förvaltar de tre fonderna Advisor Multihedge, Advisor Multihedge X2 och Advisor Världen. Som sparare har du möjlighet att köpa andelar i dessa fonder via fondtorgen Fondmarknaden och Nordnet. Advisor Multihedge är till exempel en fond-i-fond som placerar i hedgefonder, såväl svenska som internationella, och många av dessa är svårtillgängliga för dig som enskild fondsparare.

Advisor Fondförvaltning har även tagit fram en matarfond till denna fond vid namn Advisor Multihedge X2, vilken har en hävstång på 100 procent. Du som letar efter en global aktiefond att utöka portföljen med bör titta närmare på Advisor Världen – en dagshandlad 130/30-fond från Advisor Fondförvaltning som kan öka sin bruttoexponering mot marknaden upp till 160 procent.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén