Trestadsauktionsverk

Ekonomi och näring

Bonuskort ger dig poäng att lösa in mot förmåner

Ett bonuskort kallas ibland även för ett shoppingkort. Vad det rör sig om är ett kreditkort som ger dig en bonus. Det går vanligtvis till så att du samlar bonuspoäng som du sedan kan växla in mot förmåner av olika slag. Ofta rör det sig om pengar eller produkter. Du kan till exempel få 1 poäng per krona som du spenderar med dina kortköp. Med det sagt varierar såklart upplägget mellan de olika kreditkortsbolag som du har att välja bland.

Det finns faktiskt flera fördelar med att ha ett kreditkort med bonuspoäng. Till att börja med kan du alltid få tillgång till pengar oavsett när du behöver dem. Därmed är dessa kort närmast ovärderliga så länge som du använder dem ansvarsfullt och på rätt sätt. Men det som förmodligen tilltalar konsumenter mer än någonting annat är just möjligheten att erhålla en bonus.

Som vi redan har nämnt fungerar ett bonuskort vanligtvis så att du får fler bonuspoäng ju mer du använder ditt kreditkort. Tyvärr är det alltför vanligt att vi svenska konsumenter inte löser in våra bonuspoäng mot de förmåner som är tillgängliga. Det kan till exempel bero på att man inte inser att denna möjlighet existerar. Oavsett anledning finns det all anledning att se över ditt beteende om du sitter på ett av dessa fiffiga kort!

Fördelarna med att skaffa ett bonuskort att betala med

Du har flera olika leverantörer att välja mellan när du är sugen på att skaffa ett kort med bonus. Några exempel på dessa är:

 • Komplett Mastercard
 • Re:member Flex
 • Coop Mastercard
 • Supreme Card Gold
 • Bank Norwegian kreditkort

Så vilka är då fördelarna med att införskaffa ett bonuskort? Förmånerna varierar beroende på vilket kort du skaffar. Men till fördelarna hör bland annat att kortet kan låta dig:

 • Få pengar tillbaka på dina köp
 • Få särskilda bonuserbjudanden som bara gäller för kortinnehavare
 • Samla bonuspoäng som du löser in mot förmåner av olika slag
 • Få rabatter på till exempel hotellvistelser eller flygresor
 • Få en bra överblick över hur du spenderar dina pengar

Därför bör du överväga att skaffa ett sådant här kort redan idag!

Räkna på företagslarm från Securitas

Räkna på företagslarm från Securitas

Vad kostar det att teckna ett företagslarm? Det är flera olika faktorer som avgör detta. För att förenkla för kunderna att se ett riktpris har Securitas en uträknare på sin hemsida. Via den går det exempelvis att räkna ut priset på företagslarm till:

 • Handel / Butik
 • Restaurang / Barer
 • Bygg / Industri
 • Kontor
 • Lantbruk
 • Övriga verksamheter

Företagslarm för restaurang

I detta exempel ska en prisuppgift tas fram för ett företagslarm till en restaurang. Följande frågor ställs då:

 1. Vilka skydd ska ingå?

Önskas enbart inbrottslarm eller även kamera, personskydd och brandskydd? Som restaurangägare bör minst brandskydd väljas men även kamerabevakning har sina fördelar. Däremot måsta speciell ansökan ske om kamerabevakning sker i offentlig miljö.

 1. Finns kontanthantering?

Om restaurangen har kontanthantering ökar risken för överfall och rån. Sker däremot betalning enbart med Swish eller kort kommer denna risk att minska. Därmed skapas olika behov av tillägg till det företagslarm som skapas.

 1. Upplever personalen ibland obehagliga situationer?

Frågan avgör helt enkelt om det ska finnas överfallslarm och kamerabevakning eller inte. Med ett överfallslarm kan väktare kallas till platsen vid överfall, rån eller allmänt obehagliga situationer. Finns även ett kamerasystem installerat kan larmoperatörer även se vad som händer på platsen och därmed skicka ännu tydligare hjälp utifrån behov.

 1. När på dygnet är verksamheten mest utsatt?

Ett företagslarm ska ge skydd dygnet runt. Men samtidigt kan extra skydd behövas vissa delar på dygnet.

 1. Finns ett larm idag?

Har företaget ett företagslarm idag men vill jämföra mot andra alternativ? Eller är detta det första företagslarm som installeras i företagets lokaler?

 1. Krävs larmklass 2?

För viss verksamhet krävs larmenheter som uppfyller larmklass 2. Det innebär därmed att specifika kriterier måste vara uppfyllda gällande säkerheten. De som är osäkra på vilken nivå på larm som krävs kan kontakta larmbolaget och få hjälp med detta.

 1. Finns brandlarm kopplad till larmcentral?

Alla restauranger bör ha brandlarm. Men det är stor skillnad på att ha ett enskilt larm eller att ha ett som är kopplat till en larmcentral.

 1. Önskas kamerabevakning?

Kamerabevakning kan ge säkerhet både inne i och utanför lokalen.

Få priset via telefon.

När frågorna är besvarade kvarstår att ange telefonnummer och namn på hemsidan. När detta är genomfört går det att gå vidare och se ett prisförslag. Det finns däremot inte något krav på att larm måste tecknas.

Interim marknadschef för spetsad kompetens

Interim marknadschef för spetsad kompetens

Att hitta rätt marknadschef kan vara en krånglig och tidskrävande process. I det snabbt förändrande och digitaliserade marknadsklimatet som finns idag är det dessutom mycket viktigt att ha en marknadschef som är anpassningsbar och är redo att ta sig an nya förutsättningar. För att förenkla processen kan det i många fall vara passande att använda sig av en interim marknadschef. Då tar man hjälp av ett rekryteringsföretag och hyr in den kompetens företaget behöver. En interimchef kan lyfta företaget och ta ledningen i den digitala transformationen.

Hyra in en interim marknadschef

Det finns många situationer där det passar sig att hyra in en interim marknadschef. Kanske behöver rekryteringen ske snabbt efter en oväntad uppsägning. Kanske ska den nuvarande marknadschefen ta tjänstledigt med kort varsel. Vad anledningen än är finns det många byråer som arbetar med rekrytering av interima marknadschefer och som kan hjälpa till att hitta den kompetens som matchar företaget. 

Därför ska man använda interimchefer

Om behovet att hyra en marknadschef uppstår kan detta ses som en möjlighet snarare än ett problem, eftersom det kan utveckla företaget och skapa en chans att arbeta med andra förmågor. En interim marknadschef kan framför allt se till att hjälpa företag i dess digitala utveckling. Många företag befinner sig i dagsläget i faser av digital transformation där det är mycket viktigt att ha en tydlig ledare. Här kan det vara en stor fördel att använda sig av en interimchef. En interim marknadschef kan dessutom i många fall vara en ren affärsstrategi. Här är några fördelar med att använda en interimchef:

 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång till spetskompetens snabbt och tillfälligt
 • Spara tid
 • Flexibilitet

Dessa punkter skapar en tydlig bild av varför det ibland kan vara en god affär att använda sig av en interim marknadschef framför att rekrytera direkt till företaget.

Rekryterare – kan vara en bra idé

Att tillsätta en ny chefstjänst är tidskrävande. Om man använder sig av en rekryterare så blir processen snabb och effektiv, samtidigt som rätt person för jobbet rekryteras med hjälp av framtagna parametrar. Interimbyråerna har en bank av kompetenser som kan matchas mot företagets behov. Dessutom har rekryterarna en redan bred kompetens på området och kan snabbt hitta rätt profil för företaget.

Så enkelt hittas företagsuppgifter

Organisationsnummer, omsättning, anställda och resultat… De flesta företagsuppgifter kan hittas på internet. Däremot kan flera olika tjänster behöva användas för att en komplett bild av ett företag ska kunna skapas.

Grundinfo via Allabolag.se

Allabolag.se är troligtvis den portal på internet som används mest för att hitta företagsuppgifter. Många företagare hänvisar även dit när de ska ge ut sina faktureringsuppgifter. Här hittas bland annat:

 • Historisk omsättning och vinst
 • Summa tillgångar
 • VD
 • Adress och vissa kontaktuppgifter
 • Registreringsår
 • Kassalikviditet
 • Soliditet

Ytterligare företagsuppgifter mot avgift

Allabolag.se har även en rad tilläggstjänster som ges mot en viss avgift. Exempel:

Kreditupplysning – Gör en kreditupplysning på det företag som ska bli köpare i en affär. Detta för att få en god bild av företagets ekonomiska situation.

Registreringsbevis – Ett bevis som bland annat visar företagets namn, verksamhet, adress och aktiekapital.

Årsredovisning – En komplett årsredovisning för önskat företag.

Alla Bolag Plus – En prenumerationstjänst som ger tillgång till fler företagsuppgifter än vad som ges via gratistjänsten. Här ingår även 10 kreditupplysningar, 1 registreringsbevis samt 1 årsredovisning.

Ratsit – Hitta alla privatpersoner och företag

Även Ratsit kan användas för att hitta företagsuppgifter. Till stor del är det liknande uppgifter som kan hittas på Allabolag.se men det finns även vissa skillnader.

Google – Rykte och information

En självklar väg för att bilda sig en uppfattning om ett företag är att söka efter det på Google. Till största sannolikhet kommer först företagets hemsida men därefter går det exempelvis att hitta artiklar och omdömen.

Är företaget med på Google My Business visas även bilder, öppettider och kontaktuppgifter direkt vid en sökning.

Via Google kan även flera så kallade recensionssidor hittas. Ett exempel är Trustpilot. Portaler där kunder får lämna recensioner efter att de anlitat ett företag. Även här kan en bild skapas av företagets verksamhet och hur kunderna upplever det.

Börsnoterade bolag – Se Avanza

Är företaget börsnoterat? I så fall kan företagsavgifter även hittas på aktiebörser så som Avanza och Nordnet. Vid varje aktie finns en mängd ekonomiska uppgifter men även pressmeddelanden samlade. Även här är det ren fakta och främst siffror som beskriver företaget.

För att få grepp om hur privata investerare ser på företaget kan Shareville besökas. Det är Nordnets sociala plattform där investerare kan visa sitt innehav och diskutera olika aktier. Detta oftast utifrån ekonomiska beslut som tagits av företaget.

eIDV – elektronisk identitetsverifikation

eIDV – elektronisk identitetsverifikation

Elektronisk identitetsverifikation är ett säkerhetssystem som använder personlig information som exempelvis namn, adress och födelsedatum från olika databaser för att på ett snabbt och enkelt sätt kontrollera och konfirmera att en person verkligen är den hen utger sig för att vara. Företag som exempelvis ZignSec erbjuder eIDV som är kompatibelt i flera olika länder och som dessutom hämtar in data från hundratals olika distributörer. Behöver du få in mexikansk information kommer även informationen från just Mexiko och inte från något annat land.

eIDV används av många typer av företag 

Allt från banker och finansiella rådgivare till mäklarfirmor använder sig idag av eIDV för att minimera risken för onlinebedrägerier och pengatvätt. Även onlinecasinon, advokater och jobbrekryterare är flitiga användare av eIDV som en naturlig del av deras process av tillbörlig aktsamhet. Men för att ett eIDV ska fungera optimalt krävs rätt typ av källor. Det är alltså viktigt att veta varifrån informationen hämtas, den bör dessutom alltid vara helt ny och ständigt uppdaterad. När man som företag väljer sin eIDV bör man därför vara noggrann med att kolla upp hur ofta databasen uppdateras. Det kan skilja sig en del och vara allt från dagligen till månadsvis eller ännu mer sällan.

En fördel med just eIDV från ZignSec är att de har en global täckning, vilket innebär att företag kan hämta information från flera olika länder trots att det endast används en API. På det här sättet undviker man risker som:

 • Pengatvätt
 • KYC-oenigheter (KYC står för Know Your Customer och används för att säkerställa en persons identitet)
 • Onlinebedrägeri

Därtill är ZignSecs komplett ur global synpunkt då de finns i över 60 länder och hämtar in data från så många som 200 olika databaser, allt i realtid. Informationen hämtas bland annat från myndigheter. Idag finns det mängder av olika sätt att legitimera sig online, bland annat genom e-legitimationer och eIDV. Men för att systemen ska vara tillförlitliga och fungerande behöver naturligtvis även informationskällorna vara pålitliga och många. 

Rent praktiskt går eIDV ut på att matcha informationen som en person ger mot flertalet databaser för att verkligen se att informationen stämmer.

Posti + WooCommerce = Snabbare orderhantering

Ett litet plugin och konto hos Unifaun är vad som behövs för att information från WooCommerce automatiskt ska kunna bli underlag för fraktsedlarna som används till Posti.

Om Posti

Posti Group är ett av de större logistikföretagen i Finland. Den finska staten äger hela företaget och verksamheten bedrivs både i Finland och delvis i grannländer. Eftersom det är statligt företag ligger vissa samhällsomfattande tjänster på dem, oavsett om det kan ske med vinst eller inte. Exempelvis ska Posti leverera brev/paket inom alla de finska kommunerna på alla vardagar. Framförallt är det företag och samfund som är dess större kunder.

Om WooCommerce

WooCommerce är ett E-handelsplugin som används på webbplatser som är byggda i WordPress. Genom att ladda hem och installera detta gratisplugin skapas automatiskt delar på webbplatsen för produkter, prissättning och orderhantering. Därefter kan företag köpa tilläggstjänster till WooCommerce för att anpassa webbplatsen helt till verksamheten. Det kan exempelvis innebära avtal med betalningslösningar, fakturahantering eller orderhantering.

Posti + WooCommerce via orderkoppling

Det är när ett plugin används till WooCommerce som kopplingen kan ske mellan E-handelssystemet och logistikföretaget. Det heter Woo Pacsoft Unifaun och kan laddas ner via katalogen av plugin som finns tillgängliga direkt via administrationspanelen. Därefter behöver ett par inställningar ske.

 • Login till Unifaun
  Unifaun är en plattform som hjälper handlare att ge rätt information till logistikföretagen. Genom att skapa ett konto hos dem ges inloggningsuppgifter som anges i detta plugin.
 • API
  Nästa steg är att kontakta Unifaun för att beställa tillägget som innebär att ordrar automatiskt kan skickas från detta plugin till Unifauns konto. Det är i detta läge som en kostnad uppstår på ca 2000 kr. Därefter en löpande årskostnad.

Vad händer nu?

När allt är installerat sker följande. Uppgifter som en kund ger vid beställning skickas vidare, via detta plugin, till Unifaun där de direkt används för att skapa en logistikorder till Posti. För varje kund som lägger order skapas alltså en order automatiskt. När sedan dessa ordrar ska skickas loggar E-handlaren in på systemet och väljer att skriva ut de som ska användas. Eftersom samma plugin kan föra över information till Unifaun och skapa logistikordrar till andra företag skapas därmed en enkel lösning oavsett val av transportföretag.

Profilprodukter och reklamvaror

Profilfabriken är en onlinebutik som säljer reklamartiklar på nätet. Deras utbud och produkter riktar sig mot de flesta branscher, och tanken är att man enkelt ska hitta reklamprodukter till just sin bransch.

Profilfabriken trycker noga på att deras produkter ska vara prisvärda. På deras hemsida skriver de att detta är något som de kontrollerar, uppdaterar och jämför kontinuerligt. Det behöver inte nödvändigtvis alltid vara lägsta pris på en given produkt – viktigare är just prisvärdheten, eftersom de menar att ett bättre köp kan vara ett något högre pris – men en betydligt bättre produkt.

Profilfabriken.com och deras sortiment

Sortimentet består av flera tusentals profilprodukter som kategoriseras i bland annat varumärken, vårdkläder, arbetskläder, golf, display & event, hem & hushåll, gåvokort och mycket mer. En stor del av sortimentet är inriktat just på kläder, men samtidigt är en mycket betydande del av produkterna prylar och tillbehör av olika slag. Till exempel finns här mängder av kontorsmaterial, miljöprodukter, powerbanks med tryck och mobiltillbehör.

Produktexempel

 • USB-minnen. USB-minnen är en mycket populär profilprodukt hos företag. Det är något som används av nästan alla, och kan till exempel ges som give away till kunder. Säkerligen är det även något som medarbetarna kan uppskatta att få. Eftersom det är just Profilfabriken.com vi är inne på, handlar detta om USB-minnen där det är möjligt att trycka sin egen logga. Det finns en rad olika modeller att välja mellan. Till exempel finns det USB-minnen i form av bananer, kreditkort och armband. Ett av de lägre priserna vi hittar här är Twister USB 2.0, där man kan köpa 500 st för 32,75 kronor styck, med minne på 512 MB. Vill man ha 4 GB kostar detta 37,15 kronor styck om man köper 500 stycken.
 • Hoodies med tryck. Även hoodies med tryck är, precis som med USB-minnen, populärt som give-aways till såväl medarbetare som kunder. Många gånger är det yngre start-up bolag som gärna köper detta, men det är inte ovanligt att mer traditionella bolag hakar på trenden med “företagshoodies”. 

Tröjorna kategoriseras i Zip Hoodies, Luvtröjor, Billiga Hoodies och Hoodies Barn. Den billigaste hoodien kallas för Basic Hoody Man och kostar 156 kronor styck. Köper man däremot 3 000 stycken, går priset ned till 130 kronor styck.

Personlig assistans i Örebro

Att bli beviljad personlig assistans i Örebro kan ofta vara en ganska lång process som innefattar många olika steg. Syftet med den personliga assistansen, och även de övriga insatserna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att den enskilde ska få en god levnadsnivå och ska kunna leva som andra i så stor utsträckning som möjligt.

För det första behöver man uppfylla vissa grundkrav, och ett av dem är att man måste tillhöra en av de tre personkretsarna i LSS. De tre personkretsarna är om man har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, om man har ett betydande och varaktig begåvningsmässigt funktionshinder som har uppstått efter en hjärnskada i vuxen ålder och som har orsakats av yttre våld eller en kroppslig sjukdom eller om man har övriga varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som dels inte beror på ett normalt åldrande och dels om de är betydande och orsakar stora svårigheter i vardagen och därmed kräver stort stöd eller service.

För att kunna beviljas personlig assistans i Örebro behöver man också behöva hjälp med de fem så kallade grundläggande behoven utifrån stora och varaktiga funktionshinder. Behoven är hjälp kring den personliga hygienen, hjälp vid måltider, hjälp vid på- och avklädning, hjälp med att kunna kommunicera med andra människor samt annan hjälp som kräver stor och specifik kunskap om personen och dennes funktionshinder.

Man behöver vidare även vara under 65 år. Har man beviljats personlig assistans i Örebro innan man fyllt 65 år, fortsätter detta men man kan inte få utökade antal timmar. Även barn kan beviljas personlig assistans, men ser ofta lika annorlunda ut då man också har barnperspektivet med i bilden.

Vart ansöker om man om personlig assistans i Örebro?

Man ansöker om personlig assistans hos kommunen om hjälpen kring de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Om timmarna däremot överstiger 20 timmar per vecka, ansöker man om insatsen och ersättningen (assistansersättning) direkt hos Försäkringskassan. Det görs först en bedömning om man tillhör någon av de tre personkretsarna, och om man gör det bedöms de grundläggande behoven. Ett beslut hos Försäkringskassan tar cirka fem månader och inkluderar bland annat besök, oftast i hemmet, och underlag i form av till exempel läkarintyg som styrker funktionsnedsättningarna och hjälpbehovet.

Hur ordnas den personliga assistansen i Örebro?

Med hjälp av assistansersättningen från Försäkringskassan köper man sin assistans från en anordnare, vilket kan se olika ut. Man kan till exempel köpa assistansen från ett privat assistansföretag, kommunen, ett brukarkooperativ eller så kan man välja att vara sin egen arbetsgivare. Dessa olika anordnare har både sina för- och nackdelar och passar olika personer. Är man inte nöjd är det dock enkelt och smidigt att byta anordnare, och det finns även olika hemsidor, företag och organisationer som är behjälpliga med att hjälpa den enskilde att finna en bra anordnare som passar utifrån intressen, önskemål och behov.

Den personliga assistansen i Örebro ska utformas av den enskilde i så stor utsträckning som möjligt. Det är den enskilde som ska vara delaktig och ha inflytande över insatserna och assistenterna.

Se assistansförmedling.se för vidare sidor om ämnet.

Överfallslarm för säkrare arbetsplats

Överfallslarm för säkrare arbetsplats

När man jobbar i serviceyrken är det inte ovanligt att man befinner sig i riskfyllda, eller potentiellt riskabla, situationer. Det kan handla om att man jobbar under tider när få rör sig ute, eller kanske att man hanterar stora summor kontanter eller värdeföremål. Att ha ordentliga överfallslarm kan vara en stor trygghet som gör att man kan hantera eventuella risker på ett bättre sätt. Samtidigt finns det tillfällen när ett högljutt larm piskar upp stämningen ytterligare. Av denna orsak väljer många företag att jobba med ljudlösa larm som kombineras med bland annat kameraövervakning. På så vis kan man väva samman de bästa delarna av övervakning men utan några av dess risker.

Överfallslarm för bank och kontor

Det är inte ovanligt att rånrisk förekommer. Inte bara gäller det vid transport av större kontanta summor, utan också i dyra butiker och i butiker för smycken. Generellt går ett rån väldigt snabbt och det är inte ovanligt att förövare tar sig långt från platsen innan polis tillkallats. Även om personalen klarar sig utan fysiska men, är det en upplevelse som kan sätta djupa spår. Har man bra överfallslarm tillgängligt minimeras tiden det tar för räddningspersonal att komma till platsen för brottet. Polis och väktare som är i närheten kan få all nödvändig information om vad som försiggår och agera därefter. För att ett överfallslarm skall fungera så bra som möjligt, skall dess larmfunktion sitta lättillgängligt för personer i kassan. Det skall inte på något vis synas att någon tryckt på larmet.

Läs mer om överfallslarm här.

Om man är ute efter förstklassiga överfallslarm hittar man ofta hur de bygger på synergieffekter. Det finns idag en rad kamerabaserade säkerhetssystem som alla går att koppla samman med såväl inbrottslarm som rökdetektorer. Ett överfallslarm som skickar videosekvenser direkt till utryckningspersonal och larmföretag, kan underlätta arbetet väsentligt. När man känner till vad som väntar inne i lokalen kan man snabbt ta fram en strategi som är adekvat för den situation som råder. I syfte att kunna avvärja hot och gripa tjuvarna är överfallslarm ett verktyg som visat sig göra stor skillnad. Även om man har aldrig så bra rutiner för att försäkra och skydda tillgångarna rent monetärt, är det viktigt att personalen känner sig trygga när de utför sitt arbete. Det är således viktigt att man satsar på överfallslarm med all upptänklig finess.

Fördelarna med kontorsstädning

Det finns många fördelar med att anlita ett städföretag för professionell kontorsstädning i Stockholm. Oavsett vad just ert företag eller organisation behöver kommer ni att finna det bland Stockholms städfirmor.

Fördelarna med kontorsstädning

Fördelarna med att anlita en firma för kontorsstädning i Stockholm är många. Om man har ett stort kontor är det i princip en nödvändighet att anlita någon. Att fördela städningen på de som arbetar kan bli mycket ineffektivt i längden och risken finns att den blir illa skött. Detta kan komma att påverka arbetsmiljön och blir ohållbart i längden. Däremot varierar det mycket exakt vilken typ av städning man behöver, och hur ofta.

Vad behöver ni?

Beroende på vilka behov ni har kan ni beställa olika städlösningar. Antingen kan ni välja en standardlösning, eller komma fram till en personlig lösning som passar era specifika önskemål.

Ni väljer vad ni inkluderar i kontorsstädningen, men så här kan en standardlösning se ut:

 • Städning av kontorsrum:

I städningen av era kontorsrum kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.

 • Städning av konferensrum:

I städningen av konferensrum kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.

 • Städning av arkiv och förråd:
 • I städningen av arkiv och förråd kan det till exempel ingå dammtorkning av hyllor och skåp, dammsugning och våttorkning av golv.
 • Städning av kök, matsal och fikarum:
 • I städningen av kök, matsal och fikarum kan det till exempel ingå avtorkning av diskbänk, skåpluckor och andra köksytor samt matbord, tömning av diskmaskin, tömning av papperskorgar, dammtorkning av möbler, dammsugning och våttorkning av golv.
 • Städning av toaletter

I städningen av toaletter kan det till exempel ingå tömning av papperskorgar, rengöring av handfat, spegel, toalett med mera, våttorking av golv samt påfyllning av förbrukningsvaror såsom toalettpapper, pappershanddukar och tvål.

 • Städning av korridorer och entré
 • I städningen av korridorer och entré kan det till exempel ingå dammsugning och våttorkning av golv.

Förutom detta väljer ni hur ofta ni vill ha ert kontor städat: varje dag, en gång i veckan, en gång i månaden, eller bara en storstädning någon gång om året.

Hör gärna av dig till en firma som erbjuder kontorsstädning i Stockholm för att få mer detaljer kring vad som ingår i städningen och hur högt priset är.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén