Ekonomi och näring

Författare: webmaster

Jobb som sjuksköterska i Norrbotten

Sjuksköterskeyrket är ett viktigt och utmanande yrke som innebär att ge vård och omsorg till patienter. Sjuksköterskor arbetar inom många olika områden, bland annat på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och i hemsjukvården. I Norrbotten finns det gott om jobbmöjligheter för sjuksköterskor, inte minst på grund av de stora pensionsavgångarna som väntas de kommande åren.

Arbetsuppgifter och arbetsmiljö

Sjuksköterskors arbete är varierande och innehåller många olika arbetsuppgifter. Det kan handla om att ge omvårdnad och behandling till patienter, utföra medicinska åtgärder, dokumentera vårdinsatser och samarbeta med andra yrkesgrupper. En stor del av arbetet sker i direkt kontakt med patienter och deras anhöriga.

Arbetsmiljön för sjuksköterskor kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det förekommer tunga lyft, obekväma arbetsställningar och risk för smitta och våld. Stress, hög arbetsbelastning och emotionell påfrestning är också vanligt. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är därför viktigt på arbetsplatserna.

Utbildning

För att bli sjuksköterska krävs en 3-årig högskoleutbildning som leder till en legitimation. Det finns sjuksköterskeprogram vid många lärosäten i landet. Efter examen kan man som nyutbildad sjuksköterska söka allmänna tjänster eller specialistutbildningar inom olika områden.

Det är också möjligt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Dessa utbildningar är på avancerad nivå och omfattar 60-75 högskolepoäng.

Lön och anställningsvillkor

Enligt Vårdförbundet ligger ingångslönen för nyexaminerade sjuksköterskor på cirka 27 000 – 29 500 kronor i månaden. Med specialistutbildning eller flera års erfarenhet ökar lönen. Som anställd omfattas man av kollektivavtal med förmåner som OB-tillägg, pension och försäkringar.

Många sjuksköterskor arbetar skift eller deltid. Det är vanligt med visstidsanställningar, särskilt i början av karriären. Anställningstryggheten brukar dock öka med erfarenheten.

Framtidsutsikter

Sjuksköterskeyrket väntas ha goda framtidsutsikter kommande år. Behovet av sjukvård förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som många sjuksköterskor går i pension. Det innebär goda jobbmöjligheter för nyutexaminerade. Även specialistsjuksköterskor med vidareutbildning inom exempelvis intensivvård, operation eller ambulanssjukvård är eftertraktade. I Norrbotten finns redan i dag brist på sjuksköterskor inom flera områden. Sammantaget ser framtiden ljus ut för den som funderar på att utbilda sig till sjuksköterska jobb i Norrbotten.

Kontorshotell i Göteborg ger ditt företag en minskad overheadkostnad

Fördelarna med att hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg är många. En av dessa är att ditt företag kan minska sin overheadkostnad genom att göra detta. Så långt ifrån alla fördelar med denna lösning kan alltså mätas utifrån hur mycket arbete du får utfört på en dag. En del av uppsidan består istället av den summa pengar som du i långa loppet kan spara på att göra saker på ett visst sätt.

En delad kontorsyta kan ofta minska overheadkostnaden till en försvinnande låg sådan. Därför är detta en av de viktiga fördelarna med denna lösning jämfört med att hyra en alldeles egen lokal. Dessutom kan du använda din tid, energi och det kapital som du har lyckats skrapa ihop genom hårt arbete till viktigare saker. Till exempel kan du använda dem för att bygga ditt företags framtid samt att finansiera dess fortsatta tillväxt.

Från ett kontorshotell i Göteborg kan du skala upp eller ner vid behov

Den minskade overheadkostnaden är en av de stora fördelarna med att hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg. En annan unik och gynnsam aspekt av denna lösning är dess flexibilitet. Till exempel kan du hyra kontorsplatser på flera olika ställen i staden. Men du kan även göra detta på en och samma plats.

Lösningen gör det också möjligt att skala upp eller ner den fysiska lokalytan vid behov. Därmed kan du se till så att den tillgängliga ytan alltid matchar ditt företags aktuella lokalbehov. Till exempel kanske du vill att din personal arbetar lite mer utspritt från enskilda kontorsplatser på en mindre kontorsyta ena månaden. Nästa månad kan du vilja skala upp och placera alla dina medarbetare i en lite större lokal. Sedan kanske du vill skifta tillbaka till den tidigare lösningen igen redan nästkommande månad.

Detta är ett sätt att lösa lokalbehovet som helt enkelt inte är möjligt att få till stånd när du hyr en egen kontorslokal. Så genom att istället hyra in dig på ett kontorshotell i Göteborg kan du:

 • spara pengar
 • anpassa lokalbehovet utifrån fluktuationer i marknaden
 • öka produktiviteten och lönsamheten.

Du kan helt enkelt anpassa ditt företag och dess verksamhet utifrån de förändringar som ständigt sker i företagsvärlden!

Är det värt att bygga attefallshus för extrainkomst?

De flesta som bygger ett attefallshus gör det för att få mer plats till familjen – eller gäster. Men det finns även en viss fördel utifrån ett investeringsperspektiv. Är det värt att bygga attefallshus på gården med syfte att hyra ut det via AirBnB och liknande?

Vad kostar attefallshus?

Det går att köpa ett attefallshus för 100 000 kr men även närmare 800 000 kronor. Det blir ett extremt stort prisspann utifrån vilka bekvämligheter som ska installeras. Ska det vara ett isolerat hus med dusch och avlopp? Ska det vara ”sommarbonat” och vara utan toalett?

Det absolut billigaste alternativet är att bygga upp det som en förstorad lekstuga. Då uppstår ingen kostnad för vare sig isoleringen eller inventarier. Men det blir betydligt svårare att hyra ut – om det ens går…

Om det byggs upp för att hyras ut behöver alltså standard ställas till förväntad inkomst. Det går att hyra ut ett rum utan toalett förutsatt att gästerna kan gå in i huvudbyggnaden för att gå på toa och duscha. Men priset per natt blir betydligt lägre än om allt finns i bostaden. Ett helt komplett attefallshus, med kök, badrum osv, kostar närmare 1 miljon kronor. Då är det även medräknat att marken kan behöva beredas och eventuella kostnader för bygganmälan m.m.

 • Toalett och dusch?
 • Isolerat eller inte?
 • Övriga bekvämligheter

Vilken inkomst går det att räkna med?

Hur stor inkomst som det går att räkna med beror på hur uthyrning sker. I en storstad kan ett attefallshus hyras ut till en student eller ensamstående för en hyra på 6 – 10 000 kronor per månad. Ett alternativ är att hyra ut per natt via AirBnB. Det blir visserligen större inkomst per natt men då krävs det betydligt mer administration kring uthyrningen.

Om en natt kan hyras ut för 500 kronor går det på en månad att få in 15 000 kronor. Detta förutsatt att alla nätter är uthyrda.

Skattefritt eller med skatt

Som privatperson är det möjligt att hyra ut småhus och rum i bostaden för totalt 50 000 kronor per år skattefritt. Någon deklaration av dessa intäkter behöver därmed inte göras. Vid större hyresintäkter ska 30 % betalas i skatt.

Låna, Bygga, Hyra ut

En person skulle därmed kunna låna 1 miljon för att bygga ett attefallshus. Med en ränta på 5% kommer 50 000 kronor betalas per år i ränta. Vid en månadsuthyrning på 8 000 kronor kommer årliga intäkterna uppgå till 96 000 kronor. Det finns därmed god marginal att både betala ränta och amortering.

Anlita fysioterapeut via bemanningsföretag

Bemanningsföretag inom vårdsektorn är inget nytt men många tror kanske att dom bara hyr ut läkare och sjuksköterskor. Så är inte fallet – många har betydligt fler kompetenser och yrkesroller tillgängliga än så, bland annat finns även möjlighet att via bemanningsföretag hyra en fysioterapeut. Läs mer om vilka fördelarna är samt några saker som är bra att tänka på här.

Fördelar med att anlita en fysioterapeut via bemanningsföretag

Det finns många fördelar med att anlita, eller rättare sagt hyra, en fysioterapeut via ett bemanningsföretag. Dels finns goda chanser att hitta någon med rätt kompetens med kort varsel, dels är det en flexibel lösning på flera sätt.

Till exempel så går det att hyra en terapeut för väldigt korta perioder, så som bara för några timmar eller arbetspass, men även får långa uppdrag som kan sträcka sig i flera år. Det är alltså en bra lösning vid många olika tillfällen, till exempel under rekrytering av fast personal, vid personalbrist eller om det finns behov av en specifik kompetens under en period.

Genom att hyra en fysioterapeut via ett bemanningsföretag går det alltså att få rätt kompetens – på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Välj ett kvalitetssäkrat bemanningsföretag

Att hyra en fysioterapeut via ett bemanningsföretag ska kännas både tryggt och säkert och därför är det viktigt att välja ett företag som är kvalitetssäkrat. Idag finns flera verksamma aktörer inom branschen och en grundlig kontroll är aldrig fel.

Det som kan vara värt att kolla närmare på är bland annat vilka kontroller dom själva gör innan fysioterapeuter anställs av företaget, samt vilka kompetenser som erbjuds. Många av dom företag som finns erbjuder inte bara terapeuter för uthyrning utan även andra vårdutbildade:

 • Sjuksköterskor
 • Läkare
 • Psykologer

En annan viktig sak att ta reda på är vad terapeuterna har för arbetsvillkor och vilket stöd dom ges inom företaget – till exempel under pågående uppdrag. Hittas ett företag som känns bra är chansen stor att hitta en samarbetspartner att vända sig till om det skulle uppstå behov av olika kompetenser även i framtiden.

Seriösa bemanningsföretag ser även till så att konsulterna får löpande kompetensutveckling för att säkerställa att dom håller en hög kvalitet. Det kan ske till exempel genom utbildningar, vilket är positivt både för konsulterna, för företaget som får ökad kompetens och givetvis också för uppdragsgivarna.

Bonuskort ger dig poäng att lösa in mot förmåner

Ett bonuskort kallas ibland även för ett shoppingkort. Vad det rör sig om är ett kreditkort som ger dig en bonus. Det går vanligtvis till så att du samlar bonuspoäng som du sedan kan växla in mot förmåner av olika slag. Ofta rör det sig om pengar eller produkter. Du kan till exempel få 1 poäng per krona som du spenderar med dina kortköp. Med det sagt varierar såklart upplägget mellan de olika kreditkortsbolag som du har att välja bland.

Det finns faktiskt flera fördelar med att ha ett kreditkort med bonuspoäng. Till att börja med kan du alltid få tillgång till pengar oavsett när du behöver dem. Därmed är dessa kort närmast ovärderliga så länge som du använder dem ansvarsfullt och på rätt sätt. Men det som förmodligen tilltalar konsumenter mer än någonting annat är just möjligheten att erhålla en bonus.

Som vi redan har nämnt fungerar ett bonuskort vanligtvis så att du får fler bonuspoäng ju mer du använder ditt kreditkort. Tyvärr är det alltför vanligt att vi svenska konsumenter inte löser in våra bonuspoäng mot de förmåner som är tillgängliga. Det kan till exempel bero på att man inte inser att denna möjlighet existerar. Oavsett anledning finns det all anledning att se över ditt beteende om du sitter på ett av dessa fiffiga kort!

Fördelarna med att skaffa ett bonuskort att betala med

Du har flera olika leverantörer att välja mellan när du är sugen på att skaffa ett kort med bonus. Några exempel på dessa är:

 • Komplett Mastercard
 • Re:member Flex
 • Coop Mastercard
 • Supreme Card Gold
 • Bank Norwegian kreditkort

Så vilka är då fördelarna med att införskaffa ett bonuskort? Förmånerna varierar beroende på vilket kort du skaffar. Men till fördelarna hör bland annat att kortet kan låta dig:

 • Få pengar tillbaka på dina köp
 • Få särskilda bonuserbjudanden som bara gäller för kortinnehavare
 • Samla bonuspoäng som du löser in mot förmåner av olika slag
 • Få rabatter på till exempel hotellvistelser eller flygresor
 • Få en bra överblick över hur du spenderar dina pengar

Därför bör du överväga att skaffa ett sådant här kort redan idag!

Så enkelt hittas företagsuppgifter

Organisationsnummer, omsättning, anställda och resultat… De flesta företagsuppgifter kan hittas på internet. Däremot kan flera olika tjänster behöva användas för att en komplett bild av ett företag ska kunna skapas.

Grundinfo via Allabolag.se

Allabolag.se är troligtvis den portal på internet som används mest för att hitta företagsuppgifter. Många företagare hänvisar även dit när de ska ge ut sina faktureringsuppgifter. Här hittas bland annat:

 • Historisk omsättning och vinst
 • Summa tillgångar
 • VD
 • Adress och vissa kontaktuppgifter
 • Registreringsår
 • Kassalikviditet
 • Soliditet

Ytterligare företagsuppgifter mot avgift

Allabolag.se har även en rad tilläggstjänster som ges mot en viss avgift. Exempel:

Kreditupplysning – Gör en kreditupplysning på det företag som ska bli köpare i en affär. Detta för att få en god bild av företagets ekonomiska situation.

Registreringsbevis – Ett bevis som bland annat visar företagets namn, verksamhet, adress och aktiekapital.

Årsredovisning – En komplett årsredovisning för önskat företag.

Alla Bolag Plus – En prenumerationstjänst som ger tillgång till fler företagsuppgifter än vad som ges via gratistjänsten. Här ingår även 10 kreditupplysningar, 1 registreringsbevis samt 1 årsredovisning.

Ratsit – Hitta alla privatpersoner och företag

Även Ratsit kan användas för att hitta företagsuppgifter. Till stor del är det liknande uppgifter som kan hittas på Allabolag.se men det finns även vissa skillnader.

Google – Rykte och information

En självklar väg för att bilda sig en uppfattning om ett företag är att söka efter det på Google. Till största sannolikhet kommer först företagets hemsida men därefter går det exempelvis att hitta artiklar och omdömen.

Är företaget med på Google My Business visas även bilder, öppettider och kontaktuppgifter direkt vid en sökning.

Via Google kan även flera så kallade recensionssidor hittas. Ett exempel är Trustpilot. Portaler där kunder får lämna recensioner efter att de anlitat ett företag. Även här kan en bild skapas av företagets verksamhet och hur kunderna upplever det.

Börsnoterade bolag – Se Avanza

Är företaget börsnoterat? I så fall kan företagsavgifter även hittas på aktiebörser så som Avanza och Nordnet. Vid varje aktie finns en mängd ekonomiska uppgifter men även pressmeddelanden samlade. Även här är det ren fakta och främst siffror som beskriver företaget.

För att få grepp om hur privata investerare ser på företaget kan Shareville besökas. Det är Nordnets sociala plattform där investerare kan visa sitt innehav och diskutera olika aktier. Detta oftast utifrån ekonomiska beslut som tagits av företaget.

Posti + WooCommerce = Snabbare orderhantering

Ett litet plugin och konto hos Unifaun är vad som behövs för att information från WooCommerce automatiskt ska kunna bli underlag för fraktsedlarna som används till Posti.

Om Posti

Posti Group är ett av de större logistikföretagen i Finland. Den finska staten äger hela företaget och verksamheten bedrivs både i Finland och delvis i grannländer. Eftersom det är statligt företag ligger vissa samhällsomfattande tjänster på dem, oavsett om det kan ske med vinst eller inte. Exempelvis ska Posti leverera brev/paket inom alla de finska kommunerna på alla vardagar. Framförallt är det företag och samfund som är dess större kunder.

Om WooCommerce

WooCommerce är ett E-handelsplugin som används på webbplatser som är byggda i WordPress. Genom att ladda hem och installera detta gratisplugin skapas automatiskt delar på webbplatsen för produkter, prissättning och orderhantering. Därefter kan företag köpa tilläggstjänster till WooCommerce för att anpassa webbplatsen helt till verksamheten. Det kan exempelvis innebära avtal med betalningslösningar, fakturahantering eller orderhantering.

Posti + WooCommerce via orderkoppling

Det är när ett plugin används till WooCommerce som kopplingen kan ske mellan E-handelssystemet och logistikföretaget. Det heter Woo Pacsoft Unifaun och kan laddas ner via katalogen av plugin som finns tillgängliga direkt via administrationspanelen. Därefter behöver ett par inställningar ske.

 • Login till Unifaun
  Unifaun är en plattform som hjälper handlare att ge rätt information till logistikföretagen. Genom att skapa ett konto hos dem ges inloggningsuppgifter som anges i detta plugin.
 • API
  Nästa steg är att kontakta Unifaun för att beställa tillägget som innebär att ordrar automatiskt kan skickas från detta plugin till Unifauns konto. Det är i detta läge som en kostnad uppstår på ca 2000 kr. Därefter en löpande årskostnad.

Vad händer nu?

När allt är installerat sker följande. Uppgifter som en kund ger vid beställning skickas vidare, via detta plugin, till Unifaun där de direkt används för att skapa en logistikorder till Posti. För varje kund som lägger order skapas alltså en order automatiskt. När sedan dessa ordrar ska skickas loggar E-handlaren in på systemet och väljer att skriva ut de som ska användas. Eftersom samma plugin kan föra över information till Unifaun och skapa logistikordrar till andra företag skapas därmed en enkel lösning oavsett val av transportföretag.

Profilprodukter och reklamvaror

Profilfabriken är en onlinebutik som säljer reklamartiklar på nätet. Deras utbud och produkter riktar sig mot de flesta branscher, och tanken är att man enkelt ska hitta reklamprodukter till just sin bransch.

Profilfabriken trycker noga på att deras produkter ska vara prisvärda. På deras hemsida skriver de att detta är något som de kontrollerar, uppdaterar och jämför kontinuerligt. Det behöver inte nödvändigtvis alltid vara lägsta pris på en given produkt – viktigare är just prisvärdheten, eftersom de menar att ett bättre köp kan vara ett något högre pris – men en betydligt bättre produkt.

Profilfabriken.com och deras sortiment

Sortimentet består av flera tusentals profilprodukter som kategoriseras i bland annat varumärken, vårdkläder, arbetskläder, golf, display & event, hem & hushåll, gåvokort och mycket mer. En stor del av sortimentet är inriktat just på kläder, men samtidigt är en mycket betydande del av produkterna prylar och tillbehör av olika slag. Till exempel finns här mängder av kontorsmaterial, miljöprodukter, powerbanks med tryck och mobiltillbehör.

Produktexempel

 • USB-minnen. USB-minnen är en mycket populär profilprodukt hos företag. Det är något som används av nästan alla, och kan till exempel ges som give away till kunder. Säkerligen är det även något som medarbetarna kan uppskatta att få. Eftersom det är just Profilfabriken.com vi är inne på, handlar detta om USB-minnen där det är möjligt att trycka sin egen logga. Det finns en rad olika modeller att välja mellan. Till exempel finns det USB-minnen i form av bananer, kreditkort och armband. Ett av de lägre priserna vi hittar här är Twister USB 2.0, där man kan köpa 500 st för 32,75 kronor styck, med minne på 512 MB. Vill man ha 4 GB kostar detta 37,15 kronor styck om man köper 500 stycken.
 • Hoodies med tryck. Även hoodies med tryck är, precis som med USB-minnen, populärt som give-aways till såväl medarbetare som kunder. Många gånger är det yngre start-up bolag som gärna köper detta, men det är inte ovanligt att mer traditionella bolag hakar på trenden med “företagshoodies”. 

Tröjorna kategoriseras i Zip Hoodies, Luvtröjor, Billiga Hoodies och Hoodies Barn. Den billigaste hoodien kallas för Basic Hoody Man och kostar 156 kronor styck. Köper man däremot 3 000 stycken, går priset ned till 130 kronor styck.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén