De flesta som bygger ett attefallshus gör det för att få mer plats till familjen – eller gäster. Men det finns även en viss fördel utifrån ett investeringsperspektiv. Är det värt att bygga attefallshus på gården med syfte att hyra ut det via AirBnB och liknande?

Vad kostar attefallshus?

Det går att köpa ett attefallshus för 100 000 kr men även närmare 800 000 kronor. Det blir ett extremt stort prisspann utifrån vilka bekvämligheter som ska installeras. Ska det vara ett isolerat hus med dusch och avlopp? Ska det vara ”sommarbonat” och vara utan toalett?

Det absolut billigaste alternativet är att bygga upp det som en förstorad lekstuga. Då uppstår ingen kostnad för vare sig isoleringen eller inventarier. Men det blir betydligt svårare att hyra ut – om det ens går…

Om det byggs upp för att hyras ut behöver alltså standard ställas till förväntad inkomst. Det går att hyra ut ett rum utan toalett förutsatt att gästerna kan gå in i huvudbyggnaden för att gå på toa och duscha. Men priset per natt blir betydligt lägre än om allt finns i bostaden. Ett helt komplett attefallshus, med kök, badrum osv, kostar närmare 1 miljon kronor. Då är det även medräknat att marken kan behöva beredas och eventuella kostnader för bygganmälan m.m.

  • Toalett och dusch?
  • Isolerat eller inte?
  • Övriga bekvämligheter

Vilken inkomst går det att räkna med?

Hur stor inkomst som det går att räkna med beror på hur uthyrning sker. I en storstad kan ett attefallshus hyras ut till en student eller ensamstående för en hyra på 6 – 10 000 kronor per månad. Ett alternativ är att hyra ut per natt via AirBnB. Det blir visserligen större inkomst per natt men då krävs det betydligt mer administration kring uthyrningen.

Om en natt kan hyras ut för 500 kronor går det på en månad att få in 15 000 kronor. Detta förutsatt att alla nätter är uthyrda.

Skattefritt eller med skatt

Som privatperson är det möjligt att hyra ut småhus och rum i bostaden för totalt 50 000 kronor per år skattefritt. Någon deklaration av dessa intäkter behöver därmed inte göras. Vid större hyresintäkter ska 30 % betalas i skatt.

Låna, Bygga, Hyra ut

En person skulle därmed kunna låna 1 miljon för att bygga ett attefallshus. Med en ränta på 5% kommer 50 000 kronor betalas per år i ränta. Vid en månadsuthyrning på 8 000 kronor kommer årliga intäkterna uppgå till 96 000 kronor. Det finns därmed god marginal att både betala ränta och amortering.