Sjuksköterskeyrket är ett viktigt och utmanande yrke som innebär att ge vård och omsorg till patienter. Sjuksköterskor arbetar inom många olika områden, bland annat på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och i hemsjukvården. I Norrbotten finns det gott om jobbmöjligheter för sjuksköterskor, inte minst på grund av de stora pensionsavgångarna som väntas de kommande åren.

Arbetsuppgifter och arbetsmiljö

Sjuksköterskors arbete är varierande och innehåller många olika arbetsuppgifter. Det kan handla om att ge omvårdnad och behandling till patienter, utföra medicinska åtgärder, dokumentera vårdinsatser och samarbeta med andra yrkesgrupper. En stor del av arbetet sker i direkt kontakt med patienter och deras anhöriga.

Arbetsmiljön för sjuksköterskor kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det förekommer tunga lyft, obekväma arbetsställningar och risk för smitta och våld. Stress, hög arbetsbelastning och emotionell påfrestning är också vanligt. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är därför viktigt på arbetsplatserna.

Utbildning

För att bli sjuksköterska krävs en 3-årig högskoleutbildning som leder till en legitimation. Det finns sjuksköterskeprogram vid många lärosäten i landet. Efter examen kan man som nyutbildad sjuksköterska söka allmänna tjänster eller specialistutbildningar inom olika områden.

Det är också möjligt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Dessa utbildningar är på avancerad nivå och omfattar 60-75 högskolepoäng.

Lön och anställningsvillkor

Enligt Vårdförbundet ligger ingångslönen för nyexaminerade sjuksköterskor på cirka 27 000 – 29 500 kronor i månaden. Med specialistutbildning eller flera års erfarenhet ökar lönen. Som anställd omfattas man av kollektivavtal med förmåner som OB-tillägg, pension och försäkringar.

Många sjuksköterskor arbetar skift eller deltid. Det är vanligt med visstidsanställningar, särskilt i början av karriären. Anställningstryggheten brukar dock öka med erfarenheten.

Framtidsutsikter

Sjuksköterskeyrket väntas ha goda framtidsutsikter kommande år. Behovet av sjukvård förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som många sjuksköterskor går i pension. Det innebär goda jobbmöjligheter för nyutexaminerade. Även specialistsjuksköterskor med vidareutbildning inom exempelvis intensivvård, operation eller ambulanssjukvård är eftertraktade. I Norrbotten finns redan i dag brist på sjuksköterskor inom flera områden. Sammantaget ser framtiden ljus ut för den som funderar på att utbilda sig till sjuksköterska jobb i Norrbotten.