Överfallslarm för säkrare arbetsplats

När man jobbar i serviceyrken är det inte ovanligt att man befinner sig i riskfyllda, eller potentiellt riskabla, situationer. Det kan handla om att man jobbar under tider när få rör sig ute, eller kanske att man hanterar stora summor kontanter eller värdeföremål. Att ha ordentliga överfallslarm kan vara en stor trygghet som gör att man kan hantera eventuella risker på ett bättre sätt. Samtidigt finns det tillfällen när ett högljutt larm piskar upp stämningen ytterligare. Av denna orsak väljer många företag att jobba med ljudlösa larm som kombineras med bland annat kameraövervakning. På så vis kan man väva samman de bästa delarna av övervakning men utan några av dess risker.

Överfallslarm för bank och kontor

Det är inte ovanligt att rånrisk förekommer. Inte bara gäller det vid transport av större kontanta summor, utan också i dyra butiker och i butiker för smycken. Generellt går ett rån väldigt snabbt och det är inte ovanligt att förövare tar sig långt från platsen innan polis tillkallats. Även om personalen klarar sig utan fysiska men, är det en upplevelse som kan sätta djupa spår. Har man bra överfallslarm tillgängligt minimeras tiden det tar för räddningspersonal att komma till platsen för brottet. Polis och väktare som är i närheten kan få all nödvändig information om vad som försiggår och agera därefter. För att ett överfallslarm skall fungera så bra som möjligt, skall dess larmfunktion sitta lättillgängligt för personer i kassan. Det skall inte på något vis synas att någon tryckt på larmet.

Läs mer om överfallslarm här.

Om man är ute efter förstklassiga överfallslarm hittar man ofta hur de bygger på synergieffekter. Det finns idag en rad kamerabaserade säkerhetssystem som alla går att koppla samman med såväl inbrottslarm som rökdetektorer. Ett överfallslarm som skickar videosekvenser direkt till utryckningspersonal och larmföretag, kan underlätta arbetet väsentligt. När man känner till vad som väntar inne i lokalen kan man snabbt ta fram en strategi som är adekvat för den situation som råder. I syfte att kunna avvärja hot och gripa tjuvarna är överfallslarm ett verktyg som visat sig göra stor skillnad. Även om man har aldrig så bra rutiner för att försäkra och skydda tillgångarna rent monetärt, är det viktigt att personalen känner sig trygga när de utför sitt arbete. Det är således viktigt att man satsar på överfallslarm med all upptänklig finess.