Fondsparande genom Advisor Fondförvaltning

Att spara i fonder är förmodligen det enklaste sättet att placera på de finansiella marknaderna, och även den form av placering som ger det lägsta stresspåslaget. Faktum är att mer nya pengar har sparats i fonder under de senaste åren än vid något annat tillfälle i historien. Innan du kastar dig över första bästa fondtorg och börjar kasta dina pengar på diverse fonder bör du dock känna till hur dessa fonder fungerar.

En fond är en pott med pengar som flera enskilda investerare och företag har bidragit till. Fondförvaltarens uppgift är att placera dessa pengar utifrån syftet med fonden. Vissa fonder strävar efter högsta möjliga avkastning med så låg risk som möjligt, medan andra försöker slå ett visst index (till exempel Stockholmsbörsen).

Fondbolagen inser att det inte vore särskilt flexibelt att endast erbjuda dig som sparare möjligheten att köpa hela fondandelar. Därför kan du köpa delar av fondandelar i en fond. Om en fond till exempel har en NAV-kurs på 580 kronor och du har 1 000 kronor du vill spara i fonden, skulle du annars bara kunna köpa en fondandel för 580 kronor. Resten av dina pengar skulle du behöva behålla tills du hade sparat ihop tillräckligt mycket för att köpa ännu en hel andel i fonden. Tack vare att du kan köpa delar av fondandelar kan du dock använda hela din tusenlapp och köpa 1,72 fondandelar.

Om Advisor Fondförvaltning och bolagets fonder

Det svenska fondbolaget Advisor Fondförvaltning AB förvaltar de tre fonderna Advisor Multihedge, Advisor Multihedge X2 och Advisor Världen. Som sparare har du möjlighet att köpa andelar i dessa fonder via fondtorgen Fondmarknaden och Nordnet. Advisor Multihedge är till exempel en fond-i-fond som placerar i hedgefonder, såväl svenska som internationella, och många av dessa är svårtillgängliga för dig som enskild fondsparare.

Advisor Fondförvaltning har även tagit fram en matarfond till denna fond vid namn Advisor Multihedge X2, vilken har en hävstång på 100 procent. Du som letar efter en global aktiefond att utöka portföljen med bör titta närmare på Advisor Världen – en dagshandlad 130/30-fond från Advisor Fondförvaltning som kan öka sin bruttoexponering mot marknaden upp till 160 procent.