Räkna på företagslarm från Securitas

Vad kostar det att teckna ett företagslarm? Det är flera olika faktorer som avgör detta. För att förenkla för kunderna att se ett riktpris har Securitas en uträknare på sin hemsida. Via den går det exempelvis att räkna ut priset på företagslarm till:

 • Handel / Butik
 • Restaurang / Barer
 • Bygg / Industri
 • Kontor
 • Lantbruk
 • Övriga verksamheter

Företagslarm för restaurang

I detta exempel ska en prisuppgift tas fram för ett företagslarm till en restaurang. Följande frågor ställs då:

 1. Vilka skydd ska ingå?

Önskas enbart inbrottslarm eller även kamera, personskydd och brandskydd? Som restaurangägare bör minst brandskydd väljas men även kamerabevakning har sina fördelar. Däremot måsta speciell ansökan ske om kamerabevakning sker i offentlig miljö.

 1. Finns kontanthantering?

Om restaurangen har kontanthantering ökar risken för överfall och rån. Sker däremot betalning enbart med Swish eller kort kommer denna risk att minska. Därmed skapas olika behov av tillägg till det företagslarm som skapas.

 1. Upplever personalen ibland obehagliga situationer?

Frågan avgör helt enkelt om det ska finnas överfallslarm och kamerabevakning eller inte. Med ett överfallslarm kan väktare kallas till platsen vid överfall, rån eller allmänt obehagliga situationer. Finns även ett kamerasystem installerat kan larmoperatörer även se vad som händer på platsen och därmed skicka ännu tydligare hjälp utifrån behov.

 1. När på dygnet är verksamheten mest utsatt?

Ett företagslarm ska ge skydd dygnet runt. Men samtidigt kan extra skydd behövas vissa delar på dygnet.

 1. Finns ett larm idag?

Har företaget ett företagslarm idag men vill jämföra mot andra alternativ? Eller är detta det första företagslarm som installeras i företagets lokaler?

 1. Krävs larmklass 2?

För viss verksamhet krävs larmenheter som uppfyller larmklass 2. Det innebär därmed att specifika kriterier måste vara uppfyllda gällande säkerheten. De som är osäkra på vilken nivå på larm som krävs kan kontakta larmbolaget och få hjälp med detta.

 1. Finns brandlarm kopplad till larmcentral?

Alla restauranger bör ha brandlarm. Men det är stor skillnad på att ha ett enskilt larm eller att ha ett som är kopplat till en larmcentral.

 1. Önskas kamerabevakning?

Kamerabevakning kan ge säkerhet både inne i och utanför lokalen.

Få priset via telefon.

När frågorna är besvarade kvarstår att ange telefonnummer och namn på hemsidan. När detta är genomfört går det att gå vidare och se ett prisförslag. Det finns däremot inte något krav på att larm måste tecknas.