eIDV – elektronisk identitetsverifikation

Elektronisk identitetsverifikation är ett säkerhetssystem som använder personlig information som exempelvis namn, adress och födelsedatum från olika databaser för att på ett snabbt och enkelt sätt kontrollera och konfirmera att en person verkligen är den hen utger sig för att vara. Företag som exempelvis ZignSec erbjuder eIDV som är kompatibelt i flera olika länder och som dessutom hämtar in data från hundratals olika distributörer. Behöver du få in mexikansk information kommer även informationen från just Mexiko och inte från något annat land.

eIDV används av många typer av företag 

Allt från banker och finansiella rådgivare till mäklarfirmor använder sig idag av eIDV för att minimera risken för onlinebedrägerier och pengatvätt. Även onlinecasinon, advokater och jobbrekryterare är flitiga användare av eIDV som en naturlig del av deras process av tillbörlig aktsamhet. Men för att ett eIDV ska fungera optimalt krävs rätt typ av källor. Det är alltså viktigt att veta varifrån informationen hämtas, den bör dessutom alltid vara helt ny och ständigt uppdaterad. När man som företag väljer sin eIDV bör man därför vara noggrann med att kolla upp hur ofta databasen uppdateras. Det kan skilja sig en del och vara allt från dagligen till månadsvis eller ännu mer sällan.

En fördel med just eIDV från ZignSec är att de har en global täckning, vilket innebär att företag kan hämta information från flera olika länder trots att det endast används en API. På det här sättet undviker man risker som:

  • Pengatvätt
  • KYC-oenigheter (KYC står för Know Your Customer och används för att säkerställa en persons identitet)
  • Onlinebedrägeri

Därtill är ZignSecs komplett ur global synpunkt då de finns i över 60 länder och hämtar in data från så många som 200 olika databaser, allt i realtid. Informationen hämtas bland annat från myndigheter. Idag finns det mängder av olika sätt att legitimera sig online, bland annat genom e-legitimationer och eIDV. Men för att systemen ska vara tillförlitliga och fungerande behöver naturligtvis även informationskällorna vara pålitliga och många. 

Rent praktiskt går eIDV ut på att matcha informationen som en person ger mot flertalet databaser för att verkligen se att informationen stämmer.