Trestadsauktionsverk

Ekonomi och näring

Jobb som sjuksköterska i Norrbotten

Sjuksköterskeyrket är ett viktigt och utmanande yrke som innebär att ge vård och omsorg till patienter. Sjuksköterskor arbetar inom många olika områden, bland annat på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och i hemsjukvården. I Norrbotten finns det gott om jobbmöjligheter för sjuksköterskor, inte minst på grund av de stora pensionsavgångarna som väntas de kommande åren.

Arbetsuppgifter och arbetsmiljö

Sjuksköterskors arbete är varierande och innehåller många olika arbetsuppgifter. Det kan handla om att ge omvårdnad och behandling till patienter, utföra medicinska åtgärder, dokumentera vårdinsatser och samarbeta med andra yrkesgrupper. En stor del av arbetet sker i direkt kontakt med patienter och deras anhöriga.

Arbetsmiljön för sjuksköterskor kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det förekommer tunga lyft, obekväma arbetsställningar och risk för smitta och våld. Stress, hög arbetsbelastning och emotionell påfrestning är också vanligt. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är därför viktigt på arbetsplatserna.

Utbildning

För att bli sjuksköterska krävs en 3-årig högskoleutbildning som leder till en legitimation. Det finns sjuksköterskeprogram vid många lärosäten i landet. Efter examen kan man som nyutbildad sjuksköterska söka allmänna tjänster eller specialistutbildningar inom olika områden.

Det är också möjligt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Dessa utbildningar är på avancerad nivå och omfattar 60-75 högskolepoäng.

Lön och anställningsvillkor

Enligt Vårdförbundet ligger ingångslönen för nyexaminerade sjuksköterskor på cirka 27 000 – 29 500 kronor i månaden. Med specialistutbildning eller flera års erfarenhet ökar lönen. Som anställd omfattas man av kollektivavtal med förmåner som OB-tillägg, pension och försäkringar.

Många sjuksköterskor arbetar skift eller deltid. Det är vanligt med visstidsanställningar, särskilt i början av karriären. Anställningstryggheten brukar dock öka med erfarenheten.

Framtidsutsikter

Sjuksköterskeyrket väntas ha goda framtidsutsikter kommande år. Behovet av sjukvård förväntas öka i takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som många sjuksköterskor går i pension. Det innebär goda jobbmöjligheter för nyutexaminerade. Även specialistsjuksköterskor med vidareutbildning inom exempelvis intensivvård, operation eller ambulanssjukvård är eftertraktade. I Norrbotten finns redan i dag brist på sjuksköterskor inom flera områden. Sammantaget ser framtiden ljus ut för den som funderar på att utbilda sig till sjuksköterska jobb i Norrbotten.

Nå din fulla ledarskapspotential genom UGL i Göteborg

I en värld full av möjligheter och utmaningar är det viktigt att lära sig ledarskapets och gruppdynamikens finesser. UGL, som står för Utveckling av Grupp och Ledare, är ett beprövat utbildningsprogram med rötter i försvarsmakten. På västkusten finns en stad som är känd för sin innovation och kulturella livskraft, närmare bestämt landets näst största stad. Detta är en idealisk miljö för att påbörja denna transformativa resa i. Låt oss dyka ner i de många fördelarna med att anmäla sig till en kurs i UGL i Göteborg!

4 fördelar med att anmäla sig till en kurs i UGL i Göteborg

Det finns en hel drös med olika fördelar med att anmäla sig till en kurs i UGL i Göteborg:

 • Bemästra konflikthantering. Konflikter är en oundviklig del av mänsklig interaktion. Dessa utbildningar lägger stor vikt vid att förstå bakgrunden till konflikter och att utveckla strategier för att effektivt hantera dem. När deltagarna utforskar konfliktlösning utvecklar de empati, förhandlingsförmåga och förmågan att skapa samförstånd. Detta är färdigheter som är oumbärliga i alla ledarroller.
 • Finjustera din kommunikationsförmåga. Kommunikation är grunden för ett effektivt ledarskap. Genom att gå en kurs i UGL i Göteborg kommer du att vässa din kommunikationsförmåga. Du kommer även lära dig att formulera idéer tydligt och lyssna aktivt. Förmågan att kommunicera effektivt är alltid den viktigaste nyckeln till att bygga nätverk och främja samarbeten.
 • Få insikter om gruppers utveckling. Dessa kurser ger även deltagarna verktyg för att urskilja de olika stadierna i en grupps utveckling. Genom att förstå dessa stadier kan man anpassa ledarskapsstilar och strategier i enlighet med gruppens utveckling. Eftersom Göteborg är en stad i ständig utveckling förstärker staden parallellen mellan att lära sig detta i kursen och att observera det själv under inlärningen.
 • Personlig utveckling och självreflektion. UGL handlar inte bara om att förstå andra; det är en resa mot självupptäckt. Deltagarna genomgår en introspektiv process för att bättre förstå sina styrkor, svagheter och drivkrafter. Precis som staden på Sveriges framsida kombinerar sin rika historia med modern innovation, uppmuntrar dessa utbildningar dig att integrera dina tidigare erfarenheter med nyvunna insikter för att växa både personligt och professionellt.

Kan man ta ett lån utan UC eller hur ligger det till?

Upplysningscentralen (förkortas UC) är det största kreditupplysningsföretaget här i Sverige. Såväl banker som andra finansiella institutioner använder sig av deras tjänster för att få reda på hur kreditvärdiga privatpersoner och företag är. Detta för att kunna få en indikation på huruvida det vore en bra eller dålig idé att låna ut pengar till dem. Men kan man ta ett lån utan att UC gör en kreditupplysning, eller hur ligger det egentligen till?

Detta är en fråga som många personer ställer sig varje dag. Så hur är det med detta – går det att kringgå Upplysningscentralen när man ansöker om ett lån? I denna artikeln ger vi dig svaret, så läs vidare för att få reda på det!

Denna funktion fyller Upplysningscentralen

Innan vi går vidare på huruvida det är möjligt att ta ett lån utan UC bör vi klargöra Upplysningscentralens funktion. Det är nämligen viktigt att förstå företagets roll i processen.

De har en stor databas med data om företag och privatpersoner. Denna data innefattar såväl information om skuldsättning och betalningshistorik som annan data. Långivare använder sig av informationen för att besluta om de ska erbjuda en företag eller en person ett lån eller inte. Informationen ligger även till grund för beslutet om hur hög ränta det eventuella lånet ska ha.

Är det möjligt att ta ett lån utan UC?

Ja, det är möjligt att ta ett lån utan UC hos vissa långivare. Detta innebär vanligtvis att långivarna använder sig av andra kreditupplysningsföretag än just Upplysningscentralen. Till exempel kan de välja att köpa motsvarande data av exempelvis Bisnode eller Creditsafe.

Med detta sagt är det fortfarande så att:

 • En kreditupplysning görs. Skillnaden är att en annan leverantör används.
 • Din kreditvärdighet har betydelse. Långivaren samlar fortfarande in information om dig och gör en bedömning av din kreditvärdighet.

Så bara för att Upplysningscentralen inte blandas in betyder alltså inte detta att ingen kreditupplysning görs överhuvudtaget. Därmed är det fortfarande viktigt att du försöker bibehålla en god kreditvärdighet över tid och att du inte skuldsätter dig alltför mycket i förhållande till din inkomst.

Populärt att sälja guld i alla dess former

Guldet har bibehållit sin position som en värdefull råvara i flera årtusenden. Än idag anses denna ädelmetall ha ett väldigt högt inneboende värde. Trots detta kan du ibland vilja sälja guld till en guldhandlare för att på så vis få tillgång till kontanta medel. När du överväger att göra en sådan försäljning finns det flera saker som du bör ha i åtanke. Läs vidare så berättar vi om de olika föremål som du potentiellt sett skulle kunna sälja!

Du kan sälja guld i form av smycken, mynt, tackor och klockor

Du kan sälja guld i många olika former. Guldsmycken är fortfarande det första som många kommer att tänka på, men det finns även flera olika guldföremål som kan ha ett högt värde. Till exempel kan din lokala guldhandlare vilja vara intresserad av såväl guldmynt som guldtackor och andra gyllene föremål.

Dessa är de mest populära guldföremålen som du kan avyttra just nu:

 • Guldsmycken. Guldsmycken är som sagt fortfarande den vanligaste formen av ädelmetallen som många väljer att sälja till guldhandlare. Några exempel på de föremål som säljs vidare är ringar, halsband, armband, örhängen och broscher. Men egentligen kan det röra sig om vilken typ av guldsmycken som helst. Även skadade eller trasiga smycken kan säljas till föremålets smältvärde.
 • Guldmynt och guldtackor. Guldmynt och guldtackor köps ofta i investeringssyfte och kan enkelt säljas vidare till en guldhandlare. Guldmynt finns i många olika storlekar och renheter, från historiska mynt till mer moderna sådana. Guldtackor varierar främst i storlek och kan väga allt från ett gram upp till flera kilo.
 • Guldklockor. Du kanske vill sälja guld i form av en guldklocka? Gyllene klockor tillverkas vanligtvis av lyxiga varumärken såsom Rolex eller Patek Philippe. Dessa kan ofta betinga ett högt värde när du säljer dem vidare. Även klockor som inte längre fungerar kan säljas vidare till sitt smältvärde.

Du får pengar i näven när du avyttrar dina gyllene föremål

När du avyttrar dina guldföremål till en guldhandlare får du pengar i näven för föremålen. Detta kan därför vara ett lukrativt sätt att göra sig av med värdefulla föremål som inte längre används utan bara tar upp plats därhemma.

En föreläsare kan bidra med mycket till ert företag

Företag i olika branscher och storlekar kan dra nytta av att anlita en föreläsare för att tillhandahålla utbildning, motivation och inspiration till sina anställda. Ett av ämnen som en föreläsare kan erbjuda är kring medier.

Medier är en viktig del av vårt dagliga liv, och det påverkar allt från vår uppfattning om världen till våra köpbeteenden. Därför är det viktigt för företag och organisationer att förstå hur medier fungerar och hur man kan använda dem för att uppnå sina mål. Att anlita en person som är expert på medier kan vara en utmärkt strategi för att förbättra företagets eller organisationens förståelse och strategi när det gäller media.

Dessa kan ha stor nytta av en föreläsare

Här är några exempel på företag som kan ha nytta av att anlita en föreläsare:

 • Företag som vill förbättra ledarskap och kommunikation. Föreläsare som specialiserar sig på ledarskapsutbildning och kommunikation kan hjälpa företag att utveckla sina ledare och förbättra kommunikationen inom företaget.
 • Företag inom teknologi eller innovation. Företag som arbetar inom teknologi eller innovation kan ha nytta av att anlita en sådan person. Denna person kan dela med sig av sin expertis inom nya teknologier eller innovationer. Därigenom kan en föreläsare också hjälpa företaget att hålla sig uppdaterade inom dessa viktiga områden.
 • Företag som vill förbättra arbetsmiljön och trivseln. En föreläsare kan specialisera sig på arbetsmiljö, stresshantering och hälsa. Denne kan då hjälpa olika företag att skapa en hälsosam arbetsmiljö som främjar trivsel och produktivitet.
 • Företag inom försäljning och marknadsföring. De personer som specialiserar sig på försäljning och marknadsföring kan hjälpa företag att förbättra sina försäljningsstrategier, skapa starka varumärken och öka sina intäkter.
 • Företag som vill bli experter på medier. Genom att förstå hur media fungerar kan företag lära sig hur man kan använda medier för att marknadsföra sitt varumärke och kommunicera med sina kunder och intressenter.
 • Företag som vill främja mångfald och inkludering. Denna nyckelperson kan också specialisera sig på mångfald och inkludering i företag. Detta möjliggör att en föreläsare kan hjälpa företag att skapa en inkluderande arbetsplatskultur. Denne kan också bidra till att främja jämlikhet och rättvisa inom företaget.

Kontorshotell i Göteborg ger ditt företag en minskad overheadkostnad

Fördelarna med att hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg är många. En av dessa är att ditt företag kan minska sin overheadkostnad genom att göra detta. Så långt ifrån alla fördelar med denna lösning kan alltså mätas utifrån hur mycket arbete du får utfört på en dag. En del av uppsidan består istället av den summa pengar som du i långa loppet kan spara på att göra saker på ett visst sätt.

En delad kontorsyta kan ofta minska overheadkostnaden till en försvinnande låg sådan. Därför är detta en av de viktiga fördelarna med denna lösning jämfört med att hyra en alldeles egen lokal. Dessutom kan du använda din tid, energi och det kapital som du har lyckats skrapa ihop genom hårt arbete till viktigare saker. Till exempel kan du använda dem för att bygga ditt företags framtid samt att finansiera dess fortsatta tillväxt.

Från ett kontorshotell i Göteborg kan du skala upp eller ner vid behov

Den minskade overheadkostnaden är en av de stora fördelarna med att hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg. En annan unik och gynnsam aspekt av denna lösning är dess flexibilitet. Till exempel kan du hyra kontorsplatser på flera olika ställen i staden. Men du kan även göra detta på en och samma plats.

Lösningen gör det också möjligt att skala upp eller ner den fysiska lokalytan vid behov. Därmed kan du se till så att den tillgängliga ytan alltid matchar ditt företags aktuella lokalbehov. Till exempel kanske du vill att din personal arbetar lite mer utspritt från enskilda kontorsplatser på en mindre kontorsyta ena månaden. Nästa månad kan du vilja skala upp och placera alla dina medarbetare i en lite större lokal. Sedan kanske du vill skifta tillbaka till den tidigare lösningen igen redan nästkommande månad.

Detta är ett sätt att lösa lokalbehovet som helt enkelt inte är möjligt att få till stånd när du hyr en egen kontorslokal. Så genom att istället hyra in dig på ett kontorshotell i Göteborg kan du:

 • spara pengar
 • anpassa lokalbehovet utifrån fluktuationer i marknaden
 • öka produktiviteten och lönsamheten.

Du kan helt enkelt anpassa ditt företag och dess verksamhet utifrån de förändringar som ständigt sker i företagsvärlden!

Är det värt att bygga attefallshus för extrainkomst?

De flesta som bygger ett attefallshus gör det för att få mer plats till familjen – eller gäster. Men det finns även en viss fördel utifrån ett investeringsperspektiv. Är det värt att bygga attefallshus på gården med syfte att hyra ut det via AirBnB och liknande?

Vad kostar attefallshus?

Det går att köpa ett attefallshus för 100 000 kr men även närmare 800 000 kronor. Det blir ett extremt stort prisspann utifrån vilka bekvämligheter som ska installeras. Ska det vara ett isolerat hus med dusch och avlopp? Ska det vara ”sommarbonat” och vara utan toalett?

Det absolut billigaste alternativet är att bygga upp det som en förstorad lekstuga. Då uppstår ingen kostnad för vare sig isoleringen eller inventarier. Men det blir betydligt svårare att hyra ut – om det ens går…

Om det byggs upp för att hyras ut behöver alltså standard ställas till förväntad inkomst. Det går att hyra ut ett rum utan toalett förutsatt att gästerna kan gå in i huvudbyggnaden för att gå på toa och duscha. Men priset per natt blir betydligt lägre än om allt finns i bostaden. Ett helt komplett attefallshus, med kök, badrum osv, kostar närmare 1 miljon kronor. Då är det även medräknat att marken kan behöva beredas och eventuella kostnader för bygganmälan m.m.

 • Toalett och dusch?
 • Isolerat eller inte?
 • Övriga bekvämligheter

Vilken inkomst går det att räkna med?

Hur stor inkomst som det går att räkna med beror på hur uthyrning sker. I en storstad kan ett attefallshus hyras ut till en student eller ensamstående för en hyra på 6 – 10 000 kronor per månad. Ett alternativ är att hyra ut per natt via AirBnB. Det blir visserligen större inkomst per natt men då krävs det betydligt mer administration kring uthyrningen.

Om en natt kan hyras ut för 500 kronor går det på en månad att få in 15 000 kronor. Detta förutsatt att alla nätter är uthyrda.

Skattefritt eller med skatt

Som privatperson är det möjligt att hyra ut småhus och rum i bostaden för totalt 50 000 kronor per år skattefritt. Någon deklaration av dessa intäkter behöver därmed inte göras. Vid större hyresintäkter ska 30 % betalas i skatt.

Låna, Bygga, Hyra ut

En person skulle därmed kunna låna 1 miljon för att bygga ett attefallshus. Med en ränta på 5% kommer 50 000 kronor betalas per år i ränta. Vid en månadsuthyrning på 8 000 kronor kommer årliga intäkterna uppgå till 96 000 kronor. Det finns därmed god marginal att både betala ränta och amortering.

Anlita fysioterapeut via bemanningsföretag

Bemanningsföretag inom vårdsektorn är inget nytt men många tror kanske att dom bara hyr ut läkare och sjuksköterskor. Så är inte fallet – många har betydligt fler kompetenser och yrkesroller tillgängliga än så, bland annat finns även möjlighet att via bemanningsföretag hyra en fysioterapeut. Läs mer om vilka fördelarna är samt några saker som är bra att tänka på här.

Fördelar med att anlita en fysioterapeut via bemanningsföretag

Det finns många fördelar med att anlita, eller rättare sagt hyra, en fysioterapeut via ett bemanningsföretag. Dels finns goda chanser att hitta någon med rätt kompetens med kort varsel, dels är det en flexibel lösning på flera sätt.

Till exempel så går det att hyra en terapeut för väldigt korta perioder, så som bara för några timmar eller arbetspass, men även får långa uppdrag som kan sträcka sig i flera år. Det är alltså en bra lösning vid många olika tillfällen, till exempel under rekrytering av fast personal, vid personalbrist eller om det finns behov av en specifik kompetens under en period.

Genom att hyra en fysioterapeut via ett bemanningsföretag går det alltså att få rätt kompetens – på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Välj ett kvalitetssäkrat bemanningsföretag

Att hyra en fysioterapeut via ett bemanningsföretag ska kännas både tryggt och säkert och därför är det viktigt att välja ett företag som är kvalitetssäkrat. Idag finns flera verksamma aktörer inom branschen och en grundlig kontroll är aldrig fel.

Det som kan vara värt att kolla närmare på är bland annat vilka kontroller dom själva gör innan fysioterapeuter anställs av företaget, samt vilka kompetenser som erbjuds. Många av dom företag som finns erbjuder inte bara terapeuter för uthyrning utan även andra vårdutbildade:

 • Sjuksköterskor
 • Läkare
 • Psykologer

En annan viktig sak att ta reda på är vad terapeuterna har för arbetsvillkor och vilket stöd dom ges inom företaget – till exempel under pågående uppdrag. Hittas ett företag som känns bra är chansen stor att hitta en samarbetspartner att vända sig till om det skulle uppstå behov av olika kompetenser även i framtiden.

Seriösa bemanningsföretag ser även till så att konsulterna får löpande kompetensutveckling för att säkerställa att dom håller en hög kvalitet. Det kan ske till exempel genom utbildningar, vilket är positivt både för konsulterna, för företaget som får ökad kompetens och givetvis också för uppdragsgivarna.

Bonuskort ger dig poäng att lösa in mot förmåner

Ett bonuskort kallas ibland även för ett shoppingkort. Vad det rör sig om är ett kreditkort som ger dig en bonus. Det går vanligtvis till så att du samlar bonuspoäng som du sedan kan växla in mot förmåner av olika slag. Ofta rör det sig om pengar eller produkter. Du kan till exempel få 1 poäng per krona som du spenderar med dina kortköp. Med det sagt varierar såklart upplägget mellan de olika kreditkortsbolag som du har att välja bland.

Det finns faktiskt flera fördelar med att ha ett kreditkort med bonuspoäng. Till att börja med kan du alltid få tillgång till pengar oavsett när du behöver dem. Därmed är dessa kort närmast ovärderliga så länge som du använder dem ansvarsfullt och på rätt sätt. Men det som förmodligen tilltalar konsumenter mer än någonting annat är just möjligheten att erhålla en bonus.

Som vi redan har nämnt fungerar ett bonuskort vanligtvis så att du får fler bonuspoäng ju mer du använder ditt kreditkort. Tyvärr är det alltför vanligt att vi svenska konsumenter inte löser in våra bonuspoäng mot de förmåner som är tillgängliga. Det kan till exempel bero på att man inte inser att denna möjlighet existerar. Oavsett anledning finns det all anledning att se över ditt beteende om du sitter på ett av dessa fiffiga kort!

Fördelarna med att skaffa ett bonuskort att betala med

Du har flera olika leverantörer att välja mellan när du är sugen på att skaffa ett kort med bonus. Några exempel på dessa är:

 • Komplett Mastercard
 • Re:member Flex
 • Coop Mastercard
 • Supreme Card Gold
 • Bank Norwegian kreditkort

Så vilka är då fördelarna med att införskaffa ett bonuskort? Förmånerna varierar beroende på vilket kort du skaffar. Men till fördelarna hör bland annat att kortet kan låta dig:

 • Få pengar tillbaka på dina köp
 • Få särskilda bonuserbjudanden som bara gäller för kortinnehavare
 • Samla bonuspoäng som du löser in mot förmåner av olika slag
 • Få rabatter på till exempel hotellvistelser eller flygresor
 • Få en bra överblick över hur du spenderar dina pengar

Därför bör du överväga att skaffa ett sådant här kort redan idag!

Räkna på företagslarm från Securitas

Räkna på företagslarm från Securitas

Vad kostar det att teckna ett företagslarm? Det är flera olika faktorer som avgör detta. För att förenkla för kunderna att se ett riktpris har Securitas en uträknare på sin hemsida. Via den går det exempelvis att räkna ut priset på företagslarm till:

 • Handel / Butik
 • Restaurang / Barer
 • Bygg / Industri
 • Kontor
 • Lantbruk
 • Övriga verksamheter

Företagslarm för restaurang

I detta exempel ska en prisuppgift tas fram för ett företagslarm till en restaurang. Följande frågor ställs då:

 1. Vilka skydd ska ingå?

Önskas enbart inbrottslarm eller även kamera, personskydd och brandskydd? Som restaurangägare bör minst brandskydd väljas men även kamerabevakning har sina fördelar. Däremot måsta speciell ansökan ske om kamerabevakning sker i offentlig miljö.

 1. Finns kontanthantering?

Om restaurangen har kontanthantering ökar risken för överfall och rån. Sker däremot betalning enbart med Swish eller kort kommer denna risk att minska. Därmed skapas olika behov av tillägg till det företagslarm som skapas.

 1. Upplever personalen ibland obehagliga situationer?

Frågan avgör helt enkelt om det ska finnas överfallslarm och kamerabevakning eller inte. Med ett överfallslarm kan väktare kallas till platsen vid överfall, rån eller allmänt obehagliga situationer. Finns även ett kamerasystem installerat kan larmoperatörer även se vad som händer på platsen och därmed skicka ännu tydligare hjälp utifrån behov.

 1. När på dygnet är verksamheten mest utsatt?

Ett företagslarm ska ge skydd dygnet runt. Men samtidigt kan extra skydd behövas vissa delar på dygnet.

 1. Finns ett larm idag?

Har företaget ett företagslarm idag men vill jämföra mot andra alternativ? Eller är detta det första företagslarm som installeras i företagets lokaler?

 1. Krävs larmklass 2?

För viss verksamhet krävs larmenheter som uppfyller larmklass 2. Det innebär därmed att specifika kriterier måste vara uppfyllda gällande säkerheten. De som är osäkra på vilken nivå på larm som krävs kan kontakta larmbolaget och få hjälp med detta.

 1. Finns brandlarm kopplad till larmcentral?

Alla restauranger bör ha brandlarm. Men det är stor skillnad på att ha ett enskilt larm eller att ha ett som är kopplat till en larmcentral.

 1. Önskas kamerabevakning?

Kamerabevakning kan ge säkerhet både inne i och utanför lokalen.

Få priset via telefon.

När frågorna är besvarade kvarstår att ange telefonnummer och namn på hemsidan. När detta är genomfört går det att gå vidare och se ett prisförslag. Det finns däremot inte något krav på att larm måste tecknas.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén